Felt 506 Note om akademisk afhandling Felt 508 Note om sprog og alfabet

Felt 507 Note om anledning til udgivelse

 a      V   note om anledning til udgivelse
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 507 anvendes til note om anledningen til værket eller den begivenhed, der ligger til grund for værkets tilblivelse, fx en udstilling eller et jubilæum.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
507 00 *a Udgivet i anledning af udstillingen "Den topologiske pyjamas" i Galleri Specta. 10.5.-8.6.1986

2
507 00 *a Udgivet i anledning af sparekassens 25 års jubilæum

3
507 00 *a Udgivet i forbindelse med kampagnen: Kulturoffensiven Dokumentation 84

_