Felt 509 Note om besætning (musikalier) Felt 513 Note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser)

Felt 512 Note til beskrivelsen

 1         kode for entitetsniveau
 a         generel note til beskrivelsen (sumdelfelt)
 i         indledende tekst
 t   G      titel
 e   G      ophavsangivelse
 d   G      ophavsangivelse foran titel
 x   G      anonym titel
 b   G      supplerende tekst
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 512 anvendes til udbygning af beskrivelsen af det foreliggende materiale med oplysninger, som er hentet fra materialet eller andre kilder, men som ikke kan anbringes i selve beskrivelsen.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Noter, der indeholder varierende former af titel eller undertitel kan inddateres her.
Ønskes opslag på variantformen anvendes specifikke delfelter, hvor titlen formateres i delfelt *t. Alternativt kan noten inddateres i sumdelfeltet *a og titlen gentages i felt 745.
Som alternativ til note i felt 512 kan felt 745 med en indledende tekst i delfelt *i anvendes.

Noter om tidligere udgaver, se felt 520.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten.
Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.
Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 512 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
512 00 *1 m *a Titlen hentet fra omslaget

2
512 00 *1 m *a Konstrueret titel

3
512 00 *1 m *a Titlen hentet fra æske

4
512 00 *1 m *a Også med titelside på russisk

5
512 00 *1 m *a På mappen forfatter og titel i braille

6
512 00 *1 m *a På omslaget: Kvindernes oplevelser, ønsker og meninger : hovedrapport fra en landsomfattende forbrugerundersøgelse 1984
eller:
512 00 *1 m *i På omslaget *t Kvindernes oplevelser, ønsker og meninger : hovedrapport fra en landsomfattende forbrugerundersøgelse 1984

7
512 00 *1 v *a Kumbel pseudonym for Piet Hein

8
512 00 *1 v *a Tilskrives Thomas Dekker

9
512 00 *1 m *a Øverst på titelsiden: Kirke- og Undervisningsdepartementet
eller:
512 00 *1 m *i Øverst på titelsiden *e Kirke- og Undervisningsdepartementet

10
512 00 *1 v *a Udarbejdet af Abraham Ortelius ifølge: Atlantes Neerlandici / ed. C. Koeman. Vol. 3, s. 38
eller:
512 00 *1 v *i Udarbejdet af *e Abraham Ortelius *b ifølge: Atlantes Neerlandici / ed. C. Koeman. Vol. 3, s. 38

11
512 00 *1 v *a Tidligere tilskrevet Händel

12
512 00 *1 v *a Libretto af Arrigo Boito efter Victor Hugos roman Angelo

13
512 00 *1 m *a IR: Inge Reusch

14
512 00 *1 u *a Medvirkende: Francis Norman, Patricia Pellegrino, Roberta Stevens, Mary Strange, Marcus Vesic
eller:
512 00 *1 u *i Medvirkende *e Francis Norman *e Patricia Pellegrino *e Roberta Stevens *e May Strange *e Marcus Vesic

15
512 00 *1 u *a Optagelse af tale på University of Kentucky Academic Library Institute, Lexington, Ky., 24. maj 1984

16
512 00 *1 m *a Manual: Version 4.2

17
512 00 *1 v *a Opdateres hver måned på Internet *u http://cinemania.msn.com

18
512 00 *1 v *a Hver udgave erstatter den foregående. Hertil udkommer kumulerede supplementer

19
512 00 *1 v *a Årg. 1939-1945 ikke udkommet

20
512 00 *1 v *a Brændvidde 5944, højde 12000 fod

21
512 00 *1 v *a Beretningsåret slutter 30. juni

22
512 00 *1 v *a Skiftende forlag

23
512 00 *1 u *a Liveoptagelse af koncert, KB-hallen, København 1.4.1975

24
512 00 *1 v *a Ajourføres årligt

25
512 00 *1 m *a Modstående sider med ens paginering

26
512 00 *1 m *a 4 kort på 2 falsede blade i lomme

27
512 00 *1 m *a Trykt recto-verso

28
512 00 *1 v *a Hvert 7. nummer indeholder dias

29
512 00 *1 v *a Sidste nummer i hver årgang indeholder kassettebånd

30
512 00 *1 m *a Serien udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.
eller:
512 00 *1 m *i Serien udgivet af *e Landsarkivet for Sjælland m.m.

31
512 00 *1 m *a Kan downloades i *u http://www.dsa.dk/analyse/FB_2002/rapport.pdf *y PDF-format

32
512 00 *1 v *a 1975/76 med seriebetegnelsen: Medicinalstatistiske meddelelser
eller:
520 00 *1 v *i 1975/76 med seriebetegnelsen *t Medicinalstatistiske meddelelser

33
512 00 *1 m *a Hertil findes bilag i PDF-format *u http://www.foa.dk/graphics/pjecer/Arbejdsmarked/Bilagsrapport-fastholdelse.pdf *u http://www.foa.dk/graphics/pjecer/Arbejdsmarked/Bilagsrapport-fastholdelse2.pdf *y her

34
512 00 *1 m *i Også tilgængelig i PDF-format *u http://www... *y her

35
512 00 *1 m *i Også tilgængelig i Flash-format *u http://www... *y her

_