Felt 518 Note om anvendelsesklausul Felt 521 Note om oplag

Felt 520 Note om bibliografisk historie

 1         kode for entitetsniveau
 a         note om bibliografisk historie (sumdelfelt)
 i         indledende tekst
 t   G      titel
 e   G      ophavsangivelse
 d   G      ophavsangivelse foran titel
 x   G      anonym titel
 b   G      supplerende tekst
 r   G   M   originalmanifestationens ISBN
 z   G   V   originalværkets ISSN
 n   G      faustnummer anvendt i nationalbibliografien
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 520 anvendes til oplysninger om tidligere udgaver, forlægget for udgaven eller værkets forhistorie, samt til oplysninger om paralleludgaver.

Er der flere 520-felter, beskrives udgaverne i omvendt kronologisk rækkefølge.

Note om den foreliggende udgave inddateres i felt 512.

Note om samhørighed med andre værker kan inddateres i felt 526 eller angives som relationer i felterne 700, 710 og 740, for periodica angives samhørighed med andre værker i felterne 860-879 evt. sammen med en note i felt 525.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d, *x, *r, *z og *n afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten.
Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.
Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *n anvendes til angivelse af faustnummeret for den foregående udgave. Hvis delfelt *n anvendes kan man undlade at angive øvrige oplysninger udover udgavebetegnelse, år samt tidligere titel.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 520 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
520 00 *1 v *a Originaludgave: 1946

2
520 00 *1 u *a Revideret og forkortet udgave af: 1. udgave. København : Gyldendal, 1959

3
520 00 *1 m *a Tidligere: 5. udgave med titel: Stueplanter i farver. 1980
eller:
520 00 *1 m *i Tidligere: 5. udgave med titel *t Stueplanter i farver *b 1980

4
520 00 *1 m *a Mikroformudgave af originalen udgivet: London : Macmillan, 1883

5
520 00 *1 m *a Særtryk af: Nordisk datanytt med data. 14. årg., nr. 4 (2. april 1984)
eller:
520 00 *1 m *i Særtryk af *t Nordisk datanytt med data. 14. årg., nr. 4 (2. april 1984)

6
520 00 *1 m *a Faksimileudgave
520 00 *1 v *a Originalen udgivet: London : I. Walsh, ca. 1734

7
520 00 *1 u *a Indlæst efter udgaven: København : Martin, 1980

8
520 00 *1 m *a Også udgivet: Colombo : Ceylon University Press

9
520 00 *1 m *a Oprindelig udg. i serien: Our world of today
eller:
520 00 *1 m *i Oprindelig udg. i serien *t Our world of today

10
520 00 *1 m *a Faksimile af: A classification and subject index for cataloguing and arranging the books and pamphlets of a library. Amherst, Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood & Brainard). 44 s. ; 25 cm
eller:
520 00 *1 m *i Faksimile af *t A classification and subject index for cataloguing and arranging the books and pamphlets of a library *b Amherst, Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood & Brainard). 44 s. ; 25 cm

11
520 00 *1 v *a Fotografisk gengivelse af Rayethovedet. På Ny Carlsberg Glyptotek, København

12
520 00 *1 m *a Fotografisk optryk af: Frit Danmark : med Storbritannien for Danmarks Frihed : the Danish weekly published in London (London). Månedlig (1940-juni 1941), ugentlig (juli 1941-1945). London : Free Danish Publishing Company, 1940-1945
eller:
520 00 *1 m *i Fotografisk optryk af *t Frit Danmark : med Storbritannien for Danmarks Frihed : the Danish weekly published in London (London) *b Månedlig (1940-juni 1941, ugentlig (juli 1941-1945). London : Free Danish Publishing Company, 1940-1945

13
520 00 *1 m *a Også udgivet som *u http://www.e17.dk/bog/710105 *y DTBook

14
520 00 *1 m *a Indlæst efter 1. udgave. 2019 *n 47331196 *r 9788740051599

_