Felt 520 Note om bibliografisk historie Felt 522 Note om datering af udtrykket

Felt 521 Note om oplag

 a      M   oplagsbetegnelse
 b      M   seneste oplag
 g      M   navn på forlag hørende til oplaget
 c      M   oplagets udgivelsesår
 i      M   note
 j      M   nationalbibliografisk note (Nationalbibliografien)
 k      M   trykkerioplysning (Nationalbibliografien)
 x   G      ISBN afvigende fra udgavens, fejlagtigt anvendt på oplag
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 521 kan anvendes af katalogiserende institutioner, der ønsker at samle en udgaves oplagsdata ét sted i formatet. Der oprettes et felt 521 for hvert oplag.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *a er sumdelfelt for delfelterne *a og *b, hvor delfelt *b kan anvendes til det aktuelle oplag.

Delfelterne *j og *k er forbeholdt Nationalbibliografien.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet


Eksempler
1
250 00 *a 2. udgave
264 00 *f 1 *a [Kbh.] *b Gjellerup & Gad
521 00 *a 1. oplag *c 1994 *j ikke registreret i: Dansk Bogfortegnelse *k Nørhaven, Viborg
521 00 *a 2. oplag *c 1994 *k Nørhaven, Viborg
521 00 *a [nyt oplag] *c 1995 *i 1.-2. oplag med undertitel: til bedre helse *k Knudtzons B.
521 00 *b 3. oplag [i.e. nyt oplag] *c 1995 *k u.st. *x 87-01-66660-6

2
250 00 *a 2. udgave
264 00 *f 1 *a Kbh. *b JP Erhvervsbøger *c 2005
521 00 *a 1. oplag *c 2005
521 00 *a 2. oplag *c 2005
521 00 *a 3. oplag *g Jyllands-Postens Forlag *c 2006
521 00 *a 4. oplag *g Jyllands-Postens Forlag *c 2007
521 00 *b 5. oplag *g Jyllands-Postens Forlag *c 2008

_