Felt 521 Note om oplag Felt 523 Note om udgivelse i andre materialetyper

Felt 522 Note om datering af udtrykket

 a      U   note om datering af udtrykketFelt 522 kan anvendes til datering af det indeholdte udtryk, hvis oplysningen er nødvendig for at skelne mellem forskellige udtryk af det samme værk.

Hvis felt 240 forekommer i posten kan datering af udtrykket i stedet inddateres i felt 240 delfelt *j.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


_