Felt 522 Note om datering af udtrykket Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica

Felt 523 Note om udgivelse i andre materialetyper

 a      M   note om udgivelse i andre materialetyper
 r   G   M   originalmanifestationens ISBN
 z   G   V   originalværkets ISSN
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 523 anvendes til oplysning om, i hvilke andre medier (materialetyper) materialet også er udgivet.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 523 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Eksempler
1
523 00 *a Også udgivet på mikrofiche

2
523 00 *a Findes også i mikroform

3
523 00 *a Findes også på Internet *u http://www.dbc.dk/net-bog-klubben.dk

4
523 00 *a Findes også som kassettebånd

5
523 00 *a Findes også i trykt form

6
523 00 *a Findes også som blu-ray

7
523 00 *a Findes også i plastic

8
523 00 *u http://www.sst.dk/publ/Publ2010/CFF/Graviditet/Barn_i_vente_10.pdf *y Elektronisk udgave

9
523 00 *u http://www.sundhedsstyrelsen.dk/bestiludgivelse *y Bestilles her

_