Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica Felt 528 Foretrukken citation

Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

 1         kode for entitetsniveau
 a         note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt)
 i         indledende tekst
 t   G      titel
 e   G      ophavsangivelse
 d   G      ophavsangivelse foran titel
 x   G      anonym titel
 b   G      supplerende tekst
 r   G   M   ISBN
 z   G   V   ISSN
 n   G      faustnummer anvendt i nationalbibliografien
 q   G      rapportnummer
 s         Standard Technical Report Number (STRN)
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 526 anvendes til note om en hvilken som helst sammenhæng med andre værker, udtryk og manifestationer: note om forlæg for værket, om hovedpublikation eller supplementer, note om samhørende værker (fortsatte værker) og om tilknyttet eller beslægtet værk.
I felt 526 anføres desuden oplysning om ordningselement for foregående eller efterfølgende konference.

For periodica kan felt 526 anvendes som alternativ til periodicarelationsfelterne 860-879.

Note om værkets bibliografiske historie inddateres i felt 520.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d, *x, *r, *z, *n, *q og *s afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten.
Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.
Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *n anvendes til angivelse af faustnummeret for den foregående udgave. Hvis delfelt *n anvendes kan man undlade at angive øvrige oplysninger udover udgavebetegnelse, år samt tidligere titel.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 526 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
526 00 *1 v *a Knytter sig til: Kommunal ansættelse / af Lennart Konow
eller:
526 00 *1 v *i Knytter sig til *t Kommunal ansættelse *e Lennart Konow

2
526 00 *1 v *a Samhørende: Gjøngehøvdingen ; Dronningens vagtmester
eller:
526 00 *1 v *i Samhørende *t Gjøngehøvdingen *t Dronningens vagtmester

3
526 00 *1 v *a Fortsættes som: Seriejournalen *u http://www2.dk/users/seriejournalen/index.htm
(Se også felt 861 eksempel 2)

4
526 00 *1 v *a Udgivet som del af: Byggeorientering
(Se også felt 863 eksempel 2)

5
526 00 *1 v *a Hertil hører arbejdsbog, kopisider, lærerens bog og skrivebog

6
526 00 *1 m *a Udgivet sammen med: Symphony no. 5 / Beethoven
eller:
526 00 *1 m *i Udgivet sammen med *t Symphony no. 5 *e Beethoven

7
526 00 *1 m *a Udgivet sammen med: Out of the depths / Mary Ryan. Label your luggage / Robert Nash
eller:
526 00 *1 m *i Udgivet sammen med *t Out of the depths *e Mary Ryan *t Label your luggage *e Robert Nash

8
526 00 *1 v *a Bearbejdet efter: Charles Dickens: Oliver Twist
eller:
526 00 *1 v *i Bearbejdet efter *d Charles Dickens *t Oliver Twist

9
526 00 *1 v *a Tegneserie efter: H.G. Wells: The war of the worlds
eller:
526 00 *1 v *i Tegneserie efter *d H.G. Wells *t The war of the worlds

10
526 00 *1 v *a Baseret på diasserie

11
526 00 *1 v *a Bilag til: Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet i den offentlige sektor
eller:
526 00 *1 v *i Bilag til *t Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet i den offentlige sektor

12
526 00 *1 u *a Hertil findes diskette

13
526 00 *1 m *a Findes også i en version for børn med titel: Fredag eller Den virkelige verden
eller:
526 00 *1 m *i Findes også i en version for børn med titel *t Fredag eller Den virkelige verden

14
526 00 *1 v *a Fortsættelse af: Nyhedsbrev om ligningsarbejde
(eller felt 860)

15
526 00 *1 v *a Hertil findes *u http://www.kl.dk/281683/ *y supplement

16
526 00 *1 v *a Foregående møde: Det Nordiske Statistikermøde, 1964, København
526 00 *1 v *a Efterfølgende møde: Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967, Oslo
eller:
526 00 *1 v *i Foregående møde *e Det nordiske Statistikermøde, 1964, København
526 00 *1 v *i Efterfølgende møde *e Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967, Oslo

17
526 00 *1 m *a Hertil findes bilag *u http://www... *b # og *u http://www... *t PC-værktøj til registrering af arbejdsulykker

18
241 00 *a Winter journal
245 00 *a Vinternoter
526 00 *1 u *i Samhørende *t Vinternoter *t Rapport fra de indre landskaber
(Samhørende værker, hvor noten samler de til dansk oversatte titler)

19
526 00 *i Print version: *t Achieving sustainable cultivation of cassava. Volume 2, Genetics, breeding, pests and diseases. *r 9781786760043 *z 2059-6944

20
526 00 *i Print version: *d McCabe, Robert C. *t Modern maritime piracy : genesis, evolution and responses. *r 9781138059443 *z 1366-9478

_