Felt 528 Foretrukken citation Felt 530 Indholdsnote

Felt 529 Note om referencer til materialet

 1         kode for entitetsniveau
 i         indledende tekst
 a         indekserings- eller referatpublikationens titel eller tjenestens navn (periodica)
 b         note om referencer i monografier
 c         note om anmeldelse
 d         note om omtale på internettet
 z         indekserings- eller referatpublikationens ISSN (periodica)
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 529 anvendes til oplysninger om indeksering af eller litteratur om det foreliggende materiale samt anmeldelse af materialet.

Referencer i materialet beskrives i felt 532.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Forslag til maskingenerering, hvis der ikke er et delfelt *i foran det pågældende delfelt:
   ud fra delfelt *a maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Indekseres i:'
   ud fra delfelt *b maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Beskrevet i:'
   ud fra delfelt *c maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Anmeldt i:'
   ud fra delfelt *d maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Omtalt i:'

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 529 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Eksempler
1
245 00 *a Pigment cell research
529 00 *1 v *a BIOSIS Data Base
529 00 *1 v *a Current contents. Life sciences *z 0011-3409
529 00 *1 v *a Science citation index *z 0036-827X
529 00 *1 v *a Index medicus *z 0019-3879

2
529 00 *1 v *i Udførligt beskrevet i *b Instrumental music printed before 1600 / by Howard Mayer Browm

3
529 00 *1 v *b Marguerite Engberg: Registrant over danske film 1915-1930. Bd. 5, s. ...

4
529 00 *1 m *d DBC mediers cd-rombeskrivelser *u http://www.dbc.dk/produkt/cdromudl.html *y DBCmediers cd-rombeskrivelser

5
529 00 *1 v *c The serials librarian 24:2 (1993) *z 0361-526X

6
529 00 *1 m *a MySpace *u http://www.myspace.com/gustafljunggren *u http://www.myspace.com/emildewaal

7
529 00 *1 m *u http://img.kb.dk/polprog/smtrflyt/forsikring/fo_8_0451.jpg *y Link til kapslens rygskjold (1950-1953)
529 00 *1 m *u http://img.kb.dk/polprog/smtrflyt/forsikring/fo_8_ 0452.jpg *y Link til kapslens rygskjold (1953-1958)
529 00 *1 m *u http://img.kb.dk/polprog/smtrflyt/forsikring/fo_8_0453.jpg *y Link til kapslens rygskjold (1958-1965)

_