Felt 529 Note om referencer til materialet Felt 531 Indledende tekst til maskingenereret indholdsnote

Felt 530 Indholdsnote

       kode for entitetsniveau
       indholdsnote (sumdelfelt)
c G    undertitel 
p G   paralleltitel
g G   deloverskrift
       indledende tekst
    titel
    ophavsangivelse
    ophavsangivelse foran titel
    anonym titel
    målestok i standardform
    supplerende tekst
 ISRC
    link
    tekst til link
0      kode for ren nationalbibliografi 


Felt 530 anvendes til indholdsfortegnelse, fx citeret fra materialet, mens felt 504 anvendes til en indholdsbeskrivende note, fx i form af et resumé.
Felt 248 anvendes til beskrivelse af enkeltdele ved katalogisering af et flerbindværk i én post.

For partielt indhold, se felt 534.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk eller udtryk.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter  *i, *t, *c, *p, *g, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d, *x, *m og *z afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten.
Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.
Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *m anvendes til bikort i kartografisk materiale.

Delfelt *z anvendes til ISRC = International standard recording code (ISO 3901).
I delfeltet inddateres nummeret efter de respektive titler. Delfeltet kan ikke anvendes sammen med sumdelfelt *a.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 530 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Eksempler
1
530 00 *1 v *a The homecoming / by Harold Pinter. Chips with everything / by Arnold Wesker. Marching song / by John Whiting
eller:
530 00 *1 v *t The homecoming *e Harold Pinter *t Chips with everything *e Arnold Wesker *t Marching song *e John Whiting

2
530 00 *1 v *a Henrik Bramsen: Kamera og kunst. Bjørn Ochsner: Et par ord om fotografisk teknik
eller:
530 00 *1 v *d Henrik Bramsen *t Kamera og kunst *d Bjørn Ochsner *t Et par ord om fotografisk teknik

3
530 00 *1 v *a Bikort: Gråsten, Kværs, Tørsbøl og Adsbøl. - Målestok 1:00000
eller
530 00 *1 v *i Bikort *t Gråsten, Kværs, Tørsbøl og Adsbøl *m 1:10000

4
530 00 *1 v *a Sailing homeward ; People call me the Pied Piper ; The piper's theme
eller:
530 00 *1 v *t Sailing homeward *t People call me the Pied Piper *t The piper's theme

5
530 00 *1 v *a Indeholder klip fra følgende spillefilm fra 1940-1945: Jens Langkniv. Alle går rundt og forelsker sig. Afsporet. Naar man kun er ung. Otte Akkorder. Teatertosset
eller:
530 00 *1 v *i Indeholder klip fra følgende spillefilm fra 1940-1945 *x Jens Langkniv *x Alle går rundt og forelsker sig *x Afsporet *x Naar man kun er ung *x Otte Akkorder *x Teatertosset

6
530 00 *1 v *a Citatet. Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Plakater 1-5. Studenternes Efterretningstjeneste. Ugeposten
eller:
530 00 *1 v *x Citatet *x Frit Danmarks Nyhedstjeneste *x Plakater 1-5 *x Studenternes Efterretningstjeneste *x Ugeposten
(mikroformudgivelse)

7
530 00 *1 v *a Historie og oplevelse (Johannes Møllgaard: Livsstilens rum. Uffe Østergård: Politisk kultur og landskabsopfattelse i Danmark. Anne Knudsen: Krigen mellem stranden og bjerget). Kort og plan (Astrid Bonesmo: Om de usynlige i de synlige byer. Gregers Algreen-Ussing: Erindringen og den arkitektoniske iagttagelse. Michael Varming: Rytme i oplevelsesforløb)
eller:
530 00 *1 v *x Historie og oplevelse *d Johannes Møllgaard *t Livsstilens rum *d Uffe Østergård *t Politisk kultur og landskabsopfattelse i Danmark *d Anne Knudsen *t Krigen mellem stranden og bjerget *x Kort og plan *d Astrid Bonesmo *t Om det usynlige i de synlige byer *d Gregers Algreen-Ussing *t Erindringen og den arkitektoniske iagttagelse *d Michael Varming *t Rytme i oplevelsesforløb

8
530 00 *1 u *u http://www.loc.gov/catdir/toc/fy032/2002019297.html *y Link til indholdsfortegnelse

_