Felt 530 Indholdsnote Felt 532 Note om litteraturhenvisninger og registre

Felt 531 Indledende tekst til maskingenereret indholdsnote

 a         indledende tekst til maskingenereret note
 0      kode for ren nationalbibliografiFelt 531 kan anvendes til en indledende tekst til en maskingenereret note. Noten vises som en sammenskrivning af den indledende tekst og analysefelterne 770, 780 og 790.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet


Eksempler
1
531 00 *a Indhold:

2
531 00 *a Indeholder også:

_