Felt 531 Indledende tekst til maskingenereret indholdsnote Felt 534 Note om partielt indhold

Felt 532 Note om litteraturhenvisninger og registre

 1         kode for entitetsniveau
 a         note om litteraturhenvisninger og registre
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 532 anvendes til note om alle former for værkfortegnelser i materialet samt registre fx til periodica.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 532 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
532 00 *1 m *a Bibliografi: s. 859-910

2
532 00 *1 m *a Liste over film: s. 323-327

3
532 00 *1 u *a Med register

4
532 00 *1 m *a Med Internetadresser

5
532 00 *1 m *a Litteraturhenvisninger: s. 291

6
532 00 *1 m *a Diskografi: s. 214

7
532 00 *1 v *a Register til årgang 1984-1988 i årgang 1988

8
532 00 *1 m *a Hvert 3. bind er register til alle tidligere bind

9
532 00 *1 u *a Hertil findes Jahresinhaltsverzeichnis *u http://www.aulis.de/newspaper@0332view/pm-praxis-der-mathematik-in-der-Schule.html *y på internet

_