Felt 532 Note om litteraturhenvisninger og registre Felt 538 Note om numre, der indgår i materialet

Felt 534 Note om partielt indhold

 1         kode for entitetsniveau
 a         note om partielt indhold (sumdelfelt)
 i         indledende tekst
 t   G      titel
 c   G    undertitel 
 p   G    paralleltitel 
 e   G      ophavsangivelse
 g   G    deloverskrift 
 d   G      ophavsangivelse foran titel
 x   G      anonym titel
 b   G      supplerende tekst
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografi


Noten beskriver specialafsnit eller enkelte dele af materialet af speciel interesse.

For indholdsnote til hele materialet, se felt 530.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter  *i, *t, *c, *p, *g, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten.
Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.
Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *c anvendes til angivelse af undertitel for det i materialet indeholdte partielle indhold.

Delfelt *p anvendes til angivelse af parallel titel for det i materialet indeholdte partielle indhold.

Delfelt *g anvendes til angivelse af indeholdte deloverskrifter.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 534 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
534 00 *1 m *a Ledsaget af atlas: A demographic atlas of North-west Ireland (39 s. : kort i farver ; 36 cm), tidligere udgivet separat
eller:
534 00 *1 m *i Ledsaget af atlas *t A demographic atlas of North-west Ireland *b (39 s. : kort i farver ; 36 cm), tidligere udgivet separat

2
534 00 *1 u *a Med uddrag fra en tidligere indspilning med Regina Resnik

3
534 00 *1 u *a Heri: Recent economic growth in historical perspective / by K. Ohkawa and H. Rosovsky. The place of Japan ... in world trade / by P.H. Tresize
eller:
534 00 *1 u *i Heri *t Recent economic growth in historical perspective *e K. Ohkawa *e H. Rosovsky *t The place of Japan ... in world trade *e P.H. Tresize

4
534 00 *1 m *a Side 24-28: Lov om hunde

5
534 00 *1 u *a Med forslag til opgaver

6
534 00 *1 u *i Heri *t Vet du hur jag räknar nu, fröken? : kommunikation, interaktion og genus *b 2004. *u http://snovit.math.umu.se/forskning/Didaktik/Rapportserien/Rappmatdid1,2005.pdf *t Matematik behövs för att man ska ha det bra resten av livet *b 2005. *u http://snovit.math.umu.se/forskning/Didaktik/Rapportserien/Rappmatdid2,2005.pdf

7
534 00 *a Heri: Elevhæfte (også udgivet separat)

8
534 00 *a Heri: Lars Morell: Syv spørgsmål til Adam Saks
eller
534 00 *i Heri *d Lars Morell *t Syv spørgsmål til Adam Saks

9
534 00 *i Heri *g Rodin's method *t The ¤materiality and mythology of Rodin's touch *e David J. Getsy *t Displacing objects *c Rodin's collection as a space for experimentation *e Christine Horwitz Tommerup *g Artist perspectives *t The ¤chios head *e Auguste Rodin *t The ¤lesson af antiquity *e Auguste Rodin *t Glimpses of a continuous movement *c an essay on Auguste Rodin *e Christian Vind *t Archaic torso of Apollo *e Rainer Maria Rilke *g Archeological perspectives *t Rodin - the collector and his circle *e Bénédicte Garnier *t Collecting with passion *c towards Carl Jacobsen's museum in the late 19th century *e Julie Lejsgaard Christensen, Rune Frederiksen

10
534 00 *i Heri *t Immer das selbe Lied? *p Always the same song? *e Julia Friedrich *t Here, look at this, and look at it again and look at it again *e Hubertus Butin *t Abbildungen *p Illustrations *e Hubertus Butin

_