Felt 534 Note om partielt indhold Felt 539 Note om grundlaget for katalogiseringen

Felt 538 Note om numre, der indgår i materialet

 i         indledende tekst
 a   G   M   nummer
 b   G   M   editionsnummer (musikalier)
 c   G   M   pladenummer (musikalier)
 d   G   M   editions- og pladenummer (musikalier)
 f   G   M   forlag (plademærke) (lyd- og musikoptagelser)
 g   G   M   forlagsnummer (pladenummer) (lyd- og musikoptagelser)
 h   G   M   matricenummer (lyd- og musikoptagelser)
 j   G   M   "take"-nummer (lyd- og musikoptagelser)
 k   G   M   "take"-indspilningsdato (lyd- og musikoptagelser)
 l   G   M   "take"-spilletid (lyd- og musikoptagelser)
 m   G   M   sidenummer (lyd- og musikoptagelser)
 n   G  M   nummer som indgår i film og videogram
 o      M   fn-salgsnummer
 s      M   eu-katalognummer
 t   G   M   tilføjelse (til forlagsnummer (pladenummer) lyd- og musikoptagelser)
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 538 anvendes til note om numre som en del af materialets identifikationsdata. Er der tale om publicering af et tilbudsmateriale, kan numrene inddateres som en del af materialets rekvisitionsdata i forbindelse med anskaffelsesvilkårene i felt 021 og felt 028 begge delfelt *n.

Forslag til maskingenerering: En indledende tekst 'Ed.nr.:', 'Pl.nr.:' eller 'Ed. og pl.nr.:' kan maskingenereres ud fra forekomst af henholdsvis delfelt *b, *c eller *d, hvis delfelt *i ikke findes.
På samme måde kan dannes indledende tekst ud fra de øvrige delfelter.


Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a anvendes til numre, som ikke er specificeret i de øvrige delfelter.

Delfelt *c indeholder trykpladens nummer.

Ved lyd- og musikoptagelser inddateres forlaget både i delfelt *f og i felt 260 delfelt *b.

Delfelt *g indeholder forlagsnummer (pladenummer).

Delfelt *h og *j anvendes primært ved "78"-plader.

I delfelt *k anføres datering af de enkelte takes som år-måned-dag.

Delfelt *l anfører spilletid for de enkelte takes som minutter:sekunder.

Delfelt *m anvendes alene ved "78"-plader.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Eksempler
1
538 00 *i Bestillingsnr. *a 66-85 02 76

2
538 00 *i Supt. of Docs. no. *a HE 20.8216:11

3
538 00 *b 6201/9935

4
538 00 *i Genoptryk af Brandus plader *c B et Cie 4520

5
538 00 *c ODEON.2-A.2-B.2-H

6
538 00 *b Edition Peters Nr. 9875a
538 00 *c E.P.13060

7
538 00 *d Collection Litolff No. 2040

8
538 00 *f Philips *g 6527088

9
538 00 *f Polydor *g 62669 *h 1928 *h 1929 *m B 5014 *m B 5015

10
538 00 *f HMV *g DB 6941 *h 2VH 7108 *j 2 *k 1948-12-07 *l 3:47 min.*j 4 *k 1949-02-15 *l 3:41 min.*h 2VH 7109 *j 3 *k 1948-12-07 *l 4:08 min.*j 5 *k 1949-02-15 *l 4:01 min.

11
538 00 *o 90-IIF-009

12
538 00 *s CD-NA-14122-EN-C

_