Forrige afsnit Felt 540 Korporation, hvorfra et periodicum udgår (ISSN Network) Felt 555 Analytisk indholdsnote Næste afsnit

Felt 545 Note til periodikaadministration


 a      Pakkeidentifikation
 å      feltnumerator (analysenummer)
 0    kode for ren nationalbibliografi 

Delfelt *å Feltnumerator (analysenummer), se indledningen 2.3.1 .

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

_
. © Biblioteksstyrelsen 2003 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 3. udgave, April 2003. Til top Til top