Felt 558 Monografi som værtspublikation Felt 560-599 Lokale noter

Felt 559 Generel note (sumfelt)

 1         kode for entitetsniveau
 a         generel note
 u   G      link
 y   G      tekst til link
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 559 kan anvendes som sumfelt for notefelterne, dvs. at institutioner, der ikke ønsker at specificere én eller flere noter, kan nøjes med at anvende felt 559.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet noten beskriver: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *u bruges til link i form af URL, PURL, URI eller IRI, der peger til en webadresse, når felt 559 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på.
Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
I tilfælde af flere parvise forekomster af link og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Link der peger til selve materialet inddateres i felt 856. Om URL, PURL, URI og IRI, se nærmere i kommentarerne til felt 856.


Eksempler
1
559 00 *1 m *a Modstående sider med ens paginering
(se også felt 512 eksempel 25)

2
559 00 *1 v *a Udgivet i anledning af sparekassens 25 års jubilæum
(se også felt 507 eksempel 2)

_