Forrige afsnit Felt 580 Note om bibliotekets beholdning Felt 596 Accessionsstatus Næste afsnit

Felt 583 Note om indbindings/bevaringsproces [Action note]

 a      proces [action]
 b   G   procesidentifikation [action identifikation]
 c   G   procestidspunkt [time of action]
 d   G   procestidspunkt udtrykt ved intervalangivelse [action interval]
 e   G   uforudseligt procestidspunkt [contingency for action]
 f   G   henvisninger til lov, regel [authorization]
 h   G   ansvarlig person [jurisdiction]
 j   G   processted [site of action]
 k   G   behandler [action agent]
 l   G   status [status]
 n   G   antal bind eller tilsvarende omfangsangivelse [extent]
 o   G   betegnelse for materiale, hvis antal angives i delfelt *n
[type or unit]
 x   G   intern note [non public note]
 z   G   note til publikum [public note]

Felt 583 anbefales anvendt til oplysning om igangværende behandling af et materiale, fx indbinding, reparation.

Delfelt *a anvendes til beskrivelse af processen, fx. `skal repareres'.

Delfelt *b anvendes til accessionsnummer eller anden midlertidig identifikation under processen.

Delfelt *c anvendes til angivelse af et konkret tidspunkt for processen. Angives som ååååmmdd (årstal(4 cifre), måned, dato uden tegn imellem).

Delfelt *d anvendes til mere upræcis angivelse af procestidspunkt, fx ved intervalangivelse, `ved årsskifte', `hvert 5. år'.

Delfelt *e anvendes ved dato, som ikke kendes på forhånd, f.eks. `ved modtagelse', `når materialet er komplet'.

Delfelt *f anvendes til oplysning om en eventuelt lov eller regel, som ligger til grund for processen, f.eks. `Lov om bevaring af ældre danske fotografier'.

Delfelt *h anvendes til navnet på den person eller afdeling, som har ansvar for gennemførelse af processen

Delfelt *j anvendes til angivelse af det sted, hvor materialet befinder sig.

Delfelt *k anvendes til navnet på den person eller den institution/det firma, som udfører processen, dvs. f.eks. bogbinder, konservator.

Delfelt *l anvendes til beskrivelse af materialets nuværende tilstand/status, f.eks. `Intet at bemærke', `Vandskade'..

Delfelt *n anvendes til antal enheder, når processen kun omfatter dele af værket, f.eks. `12'.

Delfelt *o anvendes til angivelse af type materiale, hvor antallet er inddateret i delfelt *n.

Eksempler

 

... *n 37 *o arkivkasser

... *n 12 *o hefter

... *n 4 *o kobberstik

... *n 10 *o mikrofilmruller

 

_