Forrige afsnit Felt 610 Korporationsnavn som emneord Felt 621 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) Næste afsnit

Felt 620 Overskrift til Dansk kortfortegnelse (Nationalbibliografien)

 a      stednavn
 b      tema
 c      målestok

Tildeling af overskrift til Dansk kortfortegnelse i felt 620 er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling.

 

_