Felt 002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC) Felt 005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser

Felt 004 Kode for poststatus og posttype

Feltet kan ikke gentages

 r      kode for poststatus
 a     kode for bibliografisk posttype
 n   G   kode for blokering af eksport


Felt 004 delfelt *r og *a er obligatorisk i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer.

Delfelt *r Kode for poststatus
Der anvendes følgende koder:
    n Ny post
    c Rettet post
    d Post, der udgår

Hvis kode mangler i delfelt *r vil 'n' blive indsat som defaultværdi ved eksport til fælleskatalogen.

Delfelt *a Kode for bibliografisk posttype
Der anvendes følgende koder:
   e Enkeltstående post
   h Hovedpost
   s Sektionspost
   b Bindpost
   i Enkeltstående analysepost (I-analyse)

Hvis kode mangler i delfelt *a vil 'e' blive indsat som defaultværdi ved eksport til fælleskatalogen.

En analysepost med koden 'i' er en enkeltstående post, der henviser til værtspublikationen i felt 557/558 eller linker til værtspublikationsposten i felt 016.
Analyseposter har selvstændig kode for bibliografisk kategori, se under felt 008 delfelt *t Kode for bibliografisk kategori.

Et posthierarki etableres ved kodning med posttype i felt 004 kombineret med linkning til overordnet post i felt 014.
Grundelementerne i hierarkiet er den enkeltstående post samt hovedposten (og sektionsposten) med tilhørende bindposter. De underordnede analyseposter udgør det nederste niveau.

Delfelt *n Kode for blokering af eksport
Der anvendes følgende koder:
   b Blokering af eksport til bibliotek.dk
   f Blokering af eksport til Fælleskatalogen (DanBib og bibliotek.dk)
   w Blokering af eksport til WorldCat

   Brugen af b eller f vil også blive opfattet som om w er sat.

_