Forrige afsnit Felt 621 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) Felt 630 Kontrolleret emneord Næste afsnit

Felt 622 Systematisk notation for kartografiske materialer (Nationalbibliografien)

 a      sted
 b      tema

Tildeling af systematisk notation til kartografiske materialer i felt 622 er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling.

 

_