Felt 651 Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn Felt 660 MeSH emneord

Felt 652 DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

 m         hovedplacering
 p         biplacering
 i   G      analytisk klassemærke
 v   G     tilføjede cifre efter kolon
 a         efternavn, fornavn alene eller korporationsnavn som alfabetisk underdeling
 h         fornavne
 k         fuldt udskrevne fornavne
 e         romertal
 f         tilføjelse
 c         dato forbundet med personen
 t         titel
 b         andet som alfabetisk underdeling
 å         feltnumerator (analysenummer)
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost

Supplerende og specifikke delfelter anvendt af nationalbibliografien

 n         nationalbibliografisk hovedplacering
 z         tilføjede cifre efter bindestreg (tillægstal)
 o         opstillingsklassemærke og bibliotekshovedplacering
 q         nationalbibliografisk biplacering


Felt 652 anvendes til gældende version af den danske decimalklassedeling (DK5).

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten værk, bortset fra klassificering af musik i værkgrupperne 78.3-78.8, der kan beskrive entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelterne *m *n *o *p *q og *i indeholder et decimal-klassemærke uden tilføjelser. En eventuel tilføjelse/underdeling inddateres i efterfølgende delfelt(er) inden for samme felt.

Delfelt *m anvendes til hovedplacering.
Delfeltet er obligatorisk, medmindre hovedplaceringen i stedet er angivet i delfelt *n eller *o.

Delfelt *p anvendes til alle former for biplaceringer med undtagelse af rent nationalbibliografiske biplaceringer, der inddateres i delfelt *q.

Delfelt *i anvendes til analytisk DK5-klassemærke knyttet til andre analysefelter i posten.
Analysefelter i posten, delfelt *i og felterne 770-795, er et alternativ til de underordnede og enkeltstående analyseposter, der er omtalt under felt 004. Felterne vil forekomme i poster fra Nationaldiskografien, DBC og folkebibliotekerne.
I enkeltstående analyseposter med posttypekode 'i' anvendes delfelt *m.

Delfelterne *n *o og *q er specifikke delfelter, der vil forekomme i nationalbibliografiske poster i de tilfælde, hvor folkebibliotekernes opstillings- eller katalogsignatur ikke kan dannes ud fra den nationalbibliografiske placering.
I delfelt *o kan der i stedet for DK5-klassemærke optræde en signatur 'sk' for skønlitteratur på dansk.

Delfelt *z er et supplerende delfelt, der benyttes til tillægstal i nationalbibliografiske poster (se eksempler 12 og 13).
1. ciffer i delfelt *z beskriver LRM-entiteten udtryk, 2.-3. ciffer beskriver LRM-entiteten værk.

Delfelt *a ff. Personnavn som underdeling til klassemærke inddateres efter samme standard som andre personnavnefelter, se felt 100 eller 700.
Delfeltet indeholder som eneste delfelt også korporationsnavne, typisk enleddede musikkorporationer.

Delfelt *b anvendes også til lokaliteter.

Delfelt *å indeholder feltnumerator. Se Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for klassemærket eller den alfabetiske underdeling. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
652 00 *m 15.2
652 00 *p 37.2

2
652 00 *m 33.264

3
652 00 *m 99.4 *a Møllehave *h Johannes

4
652 00 *m 34.66 *b Arbejdsmiljø

5
652 00 *m 01.6789064 *v 5
652 00 *p 78.9061 *a The ¤Pink Floyd
652 00 *p 78.9064 *v 5

6
652 00 *m 78.53
652 00 *å 11 *i 78.53
652 00 *å 12 *i 78.53
770 00 *å 11 *a Chopin *h Fréderic
770 00 *å 12 *a Chopin *h Fréderic
795 00 *å 11 *a Etuder for klaver, opus 10
795 00 *å 12 *a Etuder for klaver, opus 25

7
652 00 *m 51.8

8
652 00 *m 46.4 *b Tårbæk
652 00 *p 46.4 *b Dyrehaven

9
652 00 *m 32.269 *a Socialistisk Folkeparti

10
652 00 *m 10.92
652 00 *p 99.4 *a Derrida *h Jacques

11
652 00 *m 99.4 *a Eco *h Umberto *t Rosens navn
652 00 *p 81.26

12
652 00 *n 86 *z 091

13
652 00 *n 83 *z 16
652 00 *o 84
652 00 *p 83.2

_