Felt 652 DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling Felt 661 Europæisk Pædagogisk Tesaurus

Felt 660 MeSH emneord

 a   G      MeSH emneord
 v   G      formunderdeling
 x   G      generel underdeling
 y   G      underdeling, periode
 z   G      underdeling, lokalitet
 b         emneord, der følger efter lokalitet eller betegnelse for genre/form
 c         sted for begivenhed eller betegnelse for facet/hierarki-system
 d         tid for begivenhed
 e   G      relation mellem emne og materiale
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


MeSH = Medical subject headings.

Felt 660 vil forekomme i poster fra bl.a. National Library of Medicine, men anvendes også af en række danske biblioteker.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
660 00 *a Insulin *x Immunology *x Congresses

2
660 00 *a Diabetes *x Complications *z Minnesota

_