Felt 661 Europæisk Pædagogisk Tesaurus Felt 665 Indeksering af skønlitteratur (Læsekompasset)

Felt 662 AGROVOC

 a   G      engelske AGROVOC-emneord
 b   G      lokalt kontrollerede engelske emneord (ikke med i AGROVOC)
 c   G      danske oversættelser af emneordene i a og b
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


AGROVOC er en multilingual agricultural thesaurus, som udgives af FAO.
Felt 660 vil forekomme i poster fra bl.a. Københavns Universitetsbibliotek.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
662 00 *a Gardens *a France *a Seasons *a Species
662 00 *b Illustrations
662 00 *c Haver *c Frankrig *c Årstider *c Arter *c Billedværk

2
662 00 *a Agricultural chemicals *a Environmental impact *a Risk *a Pesticides
662 00 *b Emission
662 00 *c Agrokemikalier *c Miljøpåvirkning *c Risiko *c Pesticider *c Emission

_