Felt 666 Kontrolleret DBC emneord Felt 668 Genrebetegnelse

Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordordssystem på andre sprog end dansk

 f   G      kontrolleret faglitterært emneord
 g    G     navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (faglitteratur)
 h   G     navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (skønlitteratur) 
 t   G      titel som emneord (faglitteratur)
 e   G      stednavn som emneord (faglitteratur)
 g   G      navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (faglitteratur)
 s   G      kontrolleret skønlitterært emneord
 r   G      titel som emneord (skønlitteratur)
 q   G      stednavn som emneord (skønlitteratur)
 h   G      navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (skønlitteratur)
 m   G      musikalsk genre som emneord
 n   G      musikalsk besætning som emneord
 p   G      periodebetegnelse (musik)
 l   G      stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i   G      tidsangivelse
 o   G      genre/form
 u   G      niveau/brugerkategori
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 8         sprogkode


Felt 667 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem1 anvendt på andre sprog end dansk.

Når feltet anvendes er sprogkode i delfelt *8 obligatorisk.

Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D.


Eksempler
1
667 00 *s vinir *8 fao
667 00 *s ótti *8 fao
667 00 *s bangin *8 fao

2
666 00 *0 *s parforhold
666 00 *0 *s kærlighed
666 00 *0 *s filosofi
666 00 *0 *q England
667 00 *s parlag *8 fao
667 00 *s kærleiki *8 fao
667 00 *s heimspeki *8 fao
667 00 *q Ongland *8 fao


1. DBCs indekseringsvejledning. Faglitteratur. Dansk BiblioteksCenter. 1998
DBCs indekseringsvejledning. Skønlitteratur. Dansk BiblioteksCenter. 1998.
DBCs indekseringsvejledning. Musik. Dansk BiblioteksCenter. 1998.
_