Felt 004 Kode for poststatus og posttype Felt 006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale

Felt 005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser

Feltet kan ikke gentages

 h   G   M   kode for ledsagende materiale til musikværker
 i   G   U   kode for partiturtype
 j   G   U   kode for stemmer
 k   G   U   kode for musikalsk notation
 l   G   U   kode for transponering og arrangement
 r      M   kode for lydsystem
 v      V   kode for radio/tv-optagelse
 z      U   kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil


Felt 005 vil forekomme i poster fra DBC, folkebibliotekerne og Statens Mediesamling. Koderne i felt 005 kan anvendes til generering af karakteriserende materialebetegnelse ved katalogisering af musikalier.

Delfelterne gentages for hver kode.

Delfelt *v indeholder koder til beskrivelse af LRM-entiteten værk.
Delfelterne *i *j *k *l og *z indeholder koder til beskrivelse af LRM-entiteten udtryk.
Delfelterne *h og *r indeholder koder til beskrivelse af LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *h-*r anvendes kun til musikalier og musikoptagelser.

Delfelt *h Kode for ledsagende materiale til musikværker
Der anvendes følgende koder:
   a Vejledning i opførelse af kompositionen
   b Vejledning vedrørende koreografi
   c Udgiverens kommentar
   d Handling (opera, ballet)
   e Libretto eller tekst
   f Tekstregister
   g Tematisk register
   h Subskriptionsliste
   i Katalog over komponistens øvrige værker
   j Bibliografi
   k Diskografi
   l Tekniske oplysninger om musikken
   m Tekniske eller historiske oplysninger om instrumenterne
   n Biografi af komponisten
   o Biografi af udøver eller orkestrets historie
   p Historiske oplysninger om musikken
   q Andre historiske oplysninger
   r Etnologiske oplysninger
   s Grammofonplade(r)
   t Kassettebånd
   u Andre lydreproducerende medier
   v Musikinstrument(er)
   w Compact disc(s)
   x Musikaliebilag til lydoptagelse eller nodebilag til musikalie
   y Indspillet akkompagnement (lydoptagelse) til musikalie

Delfelt *i Kode for type af noteret musik indeholder en kode, der beskriver typen af noteret musik
Der anvendes følgende koder:
   a Partitur (inkl. orkesterpartitur)
   b Studiepartitur
   d Korpartitur
   e Klaverpartitur
   k Reduceret partitur
   m Dirigentstemme - klaver
   n Dirigentstemme - violin
   r Korbog
   s Stemme
   t Table book
   z Andet

Oplysninger i klartekst om musikaliers fysiske repræsentation gives i felt 257.

Delfelt *j Kode for stemmer
Der anvendes følgende koder:
   a Instrumentalstemmer findes
   b Vokal- og korstemmer findes
   c Orkester- og/eller kormateriale

Delfelt *k Kode for musikalsk notationsform indeholder en kode, der beskriver notationsformen.
Der anvendes følgende koder:
   a Nodeskrift
   b Becifring
   c Solmisation
   d Tekst med becifring (uden noder)
   e Talnotation
   f Bogstavnotation
   g Akkorddiagrammer (strengeinstrumenter)
   h Akkorddiagrammer (klaviaturinstrumenter)
   i Spillediagrammer ("pust-sug" o.lign.)
   j Tabulatur
   k Koralnotation (neumer)
   l Mensuralnotation
   m Grafisk notation
   r Relativ solmisation
   z Andet

Delfelt *l Kode for transponering og arrangement
Der anvendes følgende koder:
   a Transponering
   b Arrangement (besætning eller tekst)

Delfelt *r Kode for lydsystem
Der anvendes følgende koder:
   a Monofoni
   Stereofoni og andre lydsystemer kodes ikke.

Delfelt *v Kode for radio/tv-optagelse. Koderne vil forekomme i poster fra Statens Mediesamling.
Der anvendes følgende koder:
   g Tv
   v Radio

Delfelt *z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil
Der anvendes følgende koder:
   d Dokumentarisk optagelse ("virkelighed")
   f Instruktion
   g Lydeffekter, herunder dyrestemmer mv.
   k Reportage
   m Prøve på opførelse
   n Interview
   o Test af afspilningsudstyr
   p Indlæst tekst (lydbog)
   q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)
   x TekstbilagEksempler

1
005 00 *h a *h j *h k *h n
(Vejledning i opførelse af komposition med bibliografi, diskografi og en biografi af komponisten)

2
005 00 *i e *j a *k a
(Klaverpartitur, instrumentstemmer findes, noder)

3
005 00 *h a *i a *k a *k b *k j
(Vejledning i opførelse af kompositionen, partitur, nodeskrift, becifring, tabulatur)

4
005 00 *z g *z x
(Lydeffektoptagelse, fx hjerteslag, og tekstbilag)

_