Felt 670 NAL emneord Felt 710 Korporation eller relateret værk af korporativt ophav

Felt 700 Person eller relateret værk af personligt ophav

 1         kode for entitetsniveau
 a         efternavn eller fornavn alene
 h         fornavne
 k         fuldt udskrevne fornavne
 e         romertal
 f         tilføjelse
 c         dato forbundet med personen
 t      V   foretrukken titel for værket
 s      V   rest af titel
 i      V   standardtitel
 w   G   V   tilnavn som værket er almindeligt kendt under
 n   G   V   numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 o   G   V   titel på del af værket
 j   G   V   værkets art eller form
 u      V   datering af værket
 ø      V   værkets oprindelsessted eller anden identificerende tilføjelse til værket
 p      U   originalbesætning
 l      U   toneart
 x      U   indholdstype
 r   G   U   sprog
 y      U   datering af udtrykket
 z      U   identificerende tilføjelse til udtrykket
 q         kode for fremhævet ophav
 b   G      relationsbetegnelse
 g         kode for ...[et al.]
 2       kode for kilde til indhold
 4   G      kode for relationsbetegnelse
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 700 anvendes til inddatering af personnavn eller relateret værk eller udtryk af personligt ophav som søgeelement.


Relationer til værker eller udtryk af korporativt ophav inddateres i felt 710.

Relationer til værker eller udtryk af anonymt ophav inddateres i felt 740.

Flere indeholdte værker i et aggregeret værk kan beskrives struktureret via felterne 770, 780 og 790.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet personen relaterer sig til: værk eller udtryk.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Indhold i delfelterne *a *h *k *e *f og *c beskriver LRM-entiteten person.
Indhold i delfelterne *t *s *i *w *n *o *j *u og *ø beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *p *l *x *r *y og *z beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM ses ligeledes i Indledningen til formatet.


Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h.
Delfeltet vil bl.a. forekomme i poster konverteret fra MARC 21.

Delfelt *f anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til personnavnet. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f.

For vejledning til delfelterne *a *h *k *e *f og *c i øvrigt, se felt 100.

Delfelt *t anvendes til den foretrukne titel for værket.

For vejledning til delfelterne *s *i *w *n og *o se felt 240 delfelter *b *t *c *n *s.

Delfelterne *j *u og anvendes, hvis entydig identifikation af værket ikke er muligt ud fra værkets ophav og titel.

Delfelt *j anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af værkets art eller form.
Delfelt *j anvendes også ved udvalg og andre konstruerede betegnelser.

Delfelt *u anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en datering af værket.

Delfelt *ø anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder værkets oprindelsessted eller et andet sondringselement, som ikke er en værkkategori eller en datering.

Delfelterne *x *r *y og *z kan anvendes til at angive et specifikt udtryk for værket.

Delfelt *x anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets indholdstype.
Se felt 336 *a for mulige værdier.

Delfelt *r anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets sprog.
Liste over sprogkoder findes som Bilag D. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul'.

Delfelt *y anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en datering af udtrykket.

Delfelt *q i (med indholdet 1) benyttes dels ved konvertering fra felt 100 i MARC 21 dels for at angive det førstnævnte hovedansvarlige ophav efter andre opstillingsregler end de danske fra 1997. Delfeltet må kun optræde i ét 700-felt i posten.

Felt 100 vil kunne anvendes i stedet, såfremt der er tale om materiale katalogiseret efter RDA.

Delfelt *ø er reserveret til brug for Biblioteksafgiften.

Delfelt *b anvendes til fuldt udskrevne relations- eller funktionsbetegnelser, herunder til relationer mellem værker og mellem udtryk. Relationsbetegnelser mellem personen og det materiale, der katalogiseres, kan i øvrigt forekomme i delfelt *4 i kodet form.

Delfelt *g indeholder en kode til angivelse af ...[et al.]
Der anvendes følgende kode:

   1 Kode for ...[et al.] (Koden er et et-tal)

Delfeltet benyttes kun hvis feltindholdet i øvrigt henviser til en person, og ikke til et relateret værk eller udtryk.

Delfelt *4 anvendes til koder for relationsbetegnelser mellem personen og det materiale, der katalogiseres. Tilladte koder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den person, det værk eller det udtryk, som er beskrevet i feltet.
Hvis feltet alene henviser til en person, skal URI eller ID pege på en autoritetspost for den pågældende person.
Hvis feltet henviser til et bestemt værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det pågældende værk.
Hvis feltet henviser til et specifikt udtryk af et værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det specifikke udtryk. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK- efterfulgt af biblioteksnummeret. Præfikset anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
700 00 *1 v *a Louis *E 14 *e XIV *f konge af Frankrig

2
700 00 *1 v *a Ram Gopal *c 1917- *6 (isni)0000000084097962

3
700 00 *1 v *a Mao *h Zedong

4
700 00 *1 v *a Lykke-Seest *h Hans

5
700 00 *1 v *A lacour *a La Cour *h Paul

6
700 00 *1 v *a Recke *h Ernst von der

7
700 00 *1 v *a Joannes Diaconus *c 1100-tallet

8
245 00 *a Danske opslagsværker
700 00 *1 u *a Andersen *h Axel *4 edt
eller:
700 00 *1 u *a Andersen *h Axel *b red.
eller:
700 00 *1 u *b redigeret af *a Andersen *h Axel
eller:
245 00 *a Danske opslagsværker *e redigeret af Axel Andersen
700 00 *1 u *a Andersen *h Axel

9
245 00 *a Ser du månen, Daniel
700 00 *b filmatisering af *a Damsgård Andersen *h Puk *t Ser du månen, Daniel
eller:
700 00 *b filmatisering af *6 http://viaf.org/viaf/5371152331609403260004

10
100 00 *a Clausen *h Helge *c f. 1945 *4 aut
245 00 *a Niels Steensen brevregistrant
700 00 *b erstatning for *a Jensen *h Michael *c f. 1964 *t Bibliographia Nicolai Stenonis

11
245 00 *a Lærervejledning til Trækfuglen
700 00 *b vejledning til *a Bøgh Andersen *h Kenneth *t Trækfuglen

12
245 00 *a No time for the truth *c the Haditha incident and the search for justice *e Nathaniel R. Helms and Haytham Faraj
700 00 *1 v *a Helms *h Nathaniel R. *b author *q 1
700 00 *1 v *a Faraj *h Haytham *b author
i stedet for:
100 00 *a Helms *h Nathaniel R. *4 aut
700 00 *1 v *a Faraj *h Haytham *b author

_