Felt 700 Person eller relateret værk af personligt ophav Felt 720 Ukontrolleret navn som søgeelement

Felt 710 Korporation eller relateret værk af korporativt ophav

Korporationsnavn i ligefrem orden

 a         korporationsnavn
 c   G      underkorporation
 e         tilføjelse

Navn på geografisk afgrænset offentlig administrativ enhed

 s         stednavn (jurisdiktion)
 c   G      korporationsnavn eller underkorporation
 e         tilføjelse

Øvrige delfelter, og fælles for ovenstående

 1         kode for entitetsniveau
 i         nummer på konference
 k         år for konference eller korporationens etableringsår
 j   G      sted for konference
 t      V   foretrukken titel for værket
 d      V   rest af titel
 h      V   standardtitel
 w   G   V   tilnavn som værket er almindeligt kendt under
 n   G   V   numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 o   G   V   titel på del af værket
 f   G   V   værkets art eller form
 u      V   datering af værket
 ø      V   værkets oprindelsessted eller anden identificerende tilføjelse til værket
 p      U   originalbesætning
 l      U   toneart
 x      U   indholdstype
 r   G   U   sprog
 y      U   datering af udtrykket
 z      U   identificerende tilføjelse til udtrykket
 q         kode for fremhævet ophav
 b   G      relationsbetegnelse
 g         kode for ...[et al.]
 2       kode for kilde til indhold
 4   G      kode for relationsbetegnelse
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 710 anvendes til inddatering af korporationsnavn herunder konferencer eller relateret værk eller udtryk af korporativt ophav som søgeelement.


Relationer til værker eller udtryk af personligt ophav inddateres i felt 700.

Relationer til værker eller udtryk af anonymt ophav inddateres i felt 740.

Flere indeholdte værker i et aggregeret værk kan beskrives struktureret via felterne 770, 780 og 790.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet korporationen relaterer sig til: værk eller udtryk.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Indhold i delfelterne *a *s *c *e *i *k og *j beskriver LRM-entiteten korporation.
Indhold i delfelterne *t *d *h *w *n *o *f *u og *ø beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *p *l *x *r *y og *z beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM ses ligeledes i Indledningen til formatet.


Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet.
Delfelt *e kan knytte sig til *s, *a og *c, men kan kun forekomme i én gang i feltet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e.

Delfelt *s anvendes til det konventionelle navn på en myndighed. Det konventionelle navn på en myndighed er navnet på det geografiske område over hvilket, myndigheden udøver jurisdiktion. 'Danmark' er således altid første led af navnet på danske statslige korporationer.

Delfelt *t anvendes til den foretrukne titel for værket.

For vejledning til delfelterne *d *h *w *n og *o se felt 240 delfelter *b *t *c *n *s.

Delfelterne *f *u og anvendes, hvis entydig identifikation af værket ikke er muligt ud fra værkets ophav og titel.

Delfelt *f anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af værkets art eller form.
Delfelt *f anvendes også ved udvalg og andre konstruerede betegnelser.

Delfelt *u anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en datering af værket.

Delfelt *ø anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder værkets oprindelsessted eller et andet sondringselement, som ikke er en værkkategori eller en datering.

Delfelterne *x *r *y og *z kan anvendes til at angive et specifikt udtryk for værket.

Delfelt *x anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets indholdstype.
Se felt 336 *a for mulige værdier.

Delfelt *r anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets sprog.
Liste over sprogkoder findes som Bilag D. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul'.

Delfelt *y anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en datering af udtrykket.

Delfelt *q (med indholdet 1) benyttes dels ved konvertering fra felt 110/111 i MARC 21 dels for at angive det førstnævnte hovedansvarlige ophav efter andre opstillingsregler end de danske fra 1997. Delfeltet må kun optræde i ét 710-felt i posten.

Felt 110 vil kunne anvendes i stedet, såfremt der er tale om materiale katalogiseret efter RDA.

Delfeltet benyttes kun hvis feltindholdet i øvrigt henviser til en korporation, og ikke til et relateret værk eller udtryk. Det benyttes bl.a. ved konvertering fra felt 110 fra MARC 21.
Delfeltet må kun optræde i ét 700/710-felt i posten.

Delfelt *b anvendes til fuldt udskrevne relations- eller funktionsbetegnelser, herunder til relationer mellem værker og mellem udtryk. Relationsbetegnelser mellem korporationen og det materiale, der katalogiseres, kan i øvrigt forekomme i delfelt *4 i kodet form.

Delfelt *g indeholder en kode til angivelse af ...[et al.]
Der anvendes følgende kode:

   1 Kode for ...[et al.] (Koden er et et-tal)

Delfeltet benyttes kun hvis feltindholdet i øvrigt henviser til en korporation, og ikke til et relateret værk eller udtryk.

Delfelt *4 anvendes til koder for relationsbetegnelser mellem korporationen og det materiale, der katalogiseres. Tilladte koder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den korporation, det værk eller det udtryk, som er beskrevet i feltet.
Hvis feltet alene henviser til en korporation, skal URI eller ID pege på en autoritetspost for den pågældende korporation.
Hvis feltet henviser til et bestemt værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det pågældende værk.
Hvis feltet henviser til et specifikt udtryk af et værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det specifikke udtryk. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK- efterfulgt af biblioteksnummeret. Præfikset anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
710 00 *1 v *a Arne Jacobsens Tegnestue

2
710 00 *1 v *a H.C. Andersen Samfundet

3
710 00 *1 v *a M. Folmer Andersen *e firma

4
710 00 *1 v *a Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarforbund *c Medlemsmøde *i 3 *k 1970 *j Umeå

5
710 00 *1 v *a Den danske Frimurerorden *c Logen Hafnia *e København

6
710 00 *1 v *s Århus Amt
710 00 *1 v *s Århus Amt *e statsamt
(to forskellige myndigheder)
710 00 *1 v *s Århus Amt *c Amtsrådet

7
710 00 *1 v *a Nordby Sogn *e Fanø *c Menighedsrådet

8
710 00 *1 v *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor

9
710 00 *1 v *s Danmark *c Folketinget *c Finansudvalget *6 http://viaf.org/viaf/141464941
910 00 *c Folketinget *c Finansudvalget

10
710 00 *1 v *s Storbritannien *c Parliament *c Joint Committee on Promotion of Private Bills

11
710 00 *1 v *a Biennial Louisiana Cancer Conference *i 2 *k 1958 *j New Orleans
eller:
710 00 *1 v *6 http://d-nb.info/gnd/3069227-1 *6 http://viaf.org/viaf/123019118
eller:
710 00 *1 v *a Biennial Louisiana Cancer Conference *i 2 *k 1958 *j New Orleans *6 http://d-nb.info/gnd/3069227-1 *6 http://viaf.org/viaf/123019118

12
245 00 *a Herning kommuneplan 1985-1989 *e udarbejdet for Herning byråd af Herning kommunes planlægningskontor og byplanafdelingen
710 00 *1 v *s Herning Kommune *c Byrådet
710 00 *1 v *s Herning Kommune *c Planlægningskontoret
710 00 *1 v *s Herning Kommune *c Byplanlægningsafdelingen

13
245 00 *a Information og innovation *c beretning fra 7. Nordiske Konference for Information og Dokumentation 28.-30. August 1989 Århus Universitet Århus, Danmark
710 00 *1 v *a Nordisk Konference for Information og Dokumentation *i 7 *k 1989 *j Århus

13
245 00 *a La intolerancia político-religiosa vindicada, o, refutacion del discurso que en favor de la tol erancia religiosa publicó D. Guillermo Burcke en la Gaceta de Caracas del martes 19 de febrero de 1811, número 20. Por la Universidad de Caracas
710 00 *1 v *a Universidad Central de Venezuela *q 1
i stedet for:
110 00 *1 v *a Universidad Central de Venezuela

_