Felt 720 Ukontrolleret navn som søgeelement Felt 740 Relateret værk af anonymt ophav

Felt 739 Standardtitel

 a         efternavn eller fornavn alene eller korporationsnavn
 h         fornavne
 e         romertal
 f         tilføjelse
 c         dato forbundet med personen
 t      V   standardtitel
 b         undertitel og anden titelinformation
 ø      V   identificerende tilføjelse
 u   G   V   tilnavn som værket er almindeligt kendt under
 v   G   V   uddragstitel
 g         kode for ...[et al.]
 4   G      kode for relationsbetegnelse
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 739 anvendes af DBC og folkebibliotekerne til opslag på standardtitler for musikværker og film, når titlen afviger fra værkets titel i felt 240 og den angivne titel i felt 245.
Musikværker omfatter musikalier, libretti, musikoptagelser, musikvideoer og lignende.

Hvis standardtitlen ønskes anvendt som opstillingstitel, inddateres den i stedet i felt 239.


Navnedelfelterne: *a, *h, *e, *f og *c anvendes, når der til en titel ønskes knyttet det tilhørende opslagselement og dette ikke i forvejen findes i felt 100 eller 110.

I delfelt *t angives standardtitel for musik eller film.

Delfelt *u anvendes til et tilnavn, som værket også er almindelig kendt under.

Delfelt *v anvendes til uddragstitler. Brug af delfeltet forudsætter brug af det generelle delfelt *7 til inddatering af parenteser. Om brug af delfelt *7, se Indledningen til formatet.

Delfelt *g indeholder en kode til angivelse af ...[et al.]
Der anvendes følgende kode:

   1 Kode for ...[et al.] (Koden er et et-tal)

Delfelt *4 anvendes til relationsbetegnelse i form af funktionskode. Tilladte koder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempel
1
245 00 *a String quartet in C major, K. 465, the "dissonant"
739 00 *a Mozart *h Wolfgang Amadeus *t Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel nr. 19, C-dur, Köchel 465 *u Dissonanskvartet

_