Felt 710 Korporation eller relateret værk af korporativt ophav Felt 739 Standardtitel

Felt 720 Ukontrolleret navn som søgeelement

 1         kode for entitetsniveau
 a         personnavn, efternavn eller fornavn alene
 h         personnavn, fornavne
 c       fødselsår
 k         korporationsnavn
 o         uspecificeret navn
 g         kode for ...[et al.]
 4   G      kode for relationsbetegnelse
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 720 kan anvendes til at give søgeindgange på ophav, der ikke fremgår af felterne 100/110 eller 700/710.

I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet ophavet relaterer sig til: værk eller udtryk.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *g indeholder en kode til angivelse af ...[et al.]
Der anvendes følgende kode:

   1 Kode for ...[et al.] (Koden er et et-tal)

Delfelt *4 anvendes til relationsbetegnelse i form af funktionskode mellem ophavet og det materiale, der katalogiseres. Tilladte koder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
720 00 *o Berit Højberg *4 trl

2
720 00 *o Find Christensen *4 ctb *g 1

3
720 00 *o Hanne-Luise Danielsen *4 edt *4 led
720 00 *o Erik Wied *4 edt *g 1
720 00 *o Jasmina Nielsen *4 oth

4
100 00 *a Deshpande *h Pravin P.
245 00 *a Corrosion protection of metals by intrinsically conducting polymers *m electronic resource *e Pravin P. Deshpande, Dimitr a Sazou
700 00 *a Sazou *h Dimitra
720 00 *o Deshpande, Pravin Pralhad
720 00 *o Sazou, Dimitra

_