Felt 740 Relateret værk af anonymt ophav 770 Indeholdt værk af personligt ophav (analytisk titel)

Felt 745 Alternativ titel

 1         kode for entitetsniveau
 i         indledende tekst
 a         titel
 n   G      numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 s   G      titel på del af værket
 b         identificerende tilføjelse (periodica)
 j         paralleltitel (periodica)
 k         varianttitel (periodica)
 l         omslagstitel (periodica)
 m         rygtitel (periodica)
 æ         identificerende ophavsangivelse (periodica)
 ø         identificerende tilføjelse


Felt 745 anvendes til variantformer af titlen og alternative titler som søgeelement.


Den enkelte katalogiserende institution kan vælge at inddatere titlen i felt 745 eller som note i felt 512 med eller uden tilhørende titeldelfelt.

Relationer til andre værker eller udtryk inddateres i felterne 700, 710 og 740.

Relationer til periodica inddateres i de særlige periodicarelationsfelter 860-879.

Indeholdte værker i et aggregeret værk kan beskrives struktureret via felterne 770, 780 og 790.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet titlen hører til: værk, udtryk eller manifestation.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
   m Manifestation
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *a anvendes til titlen.

Delfelt *n og *o anvendes til angivelse af numerisk - eller alfabetisk - betegnelse og titel på del, herunder når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o.

Delfelterne *b *j *k *l *m og *æ anvendes kun ved periodicatitler.

Delfelt *æ anvendes til en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse.

Delfelt *ø indeholder en identificerende tilføjelse til titlen.


Eksempler
1
745 00 *1 v *a Bangemann-rapporten

2
245 00 *a Kierlighed uden strømper
745 00 *1 v *a Kærlighed uden strømper

3
245 00 *a dit *c dansk institutionstidsskrift
745 00 *1 v *a Dansk institutionstidsskrift

4
745 00 *1 v *a Årsskrift *æ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø 1987

5
745 00 *1 m *i Titel i venstre margin *a Ville de Aix-les-Bains

6
745 00 *1 m *l Love songs of Lennon & McCartney

7
745 00 *1 m *i Titel på titelbilledet *a Peter Schaffer's Amadeus

8
745 00 *1 v *i Arbejdstitel *a BZ-film

9
745 00 *1 v *i Også kendt som *a Den blå dreng

10
745 00 *1 v *a Vendsyssel-Gildets skrift

11
745 00 *1 v *i På årgangstitelsiden *a Horoskopbladet Stjerne

12
745 00 *1 u *i Også med titel *a Dræbende applaus

13
745 00 *1 v *i Portion of title *a Exhibition of work by Indiana artists
745 00 *1 v *i Issues for 1916-1917 have title *a Catalog of the ... annual exhibition of works by artists of Indiana at the John Herron Art Institute, Indianapolis
745 00 *1 v *k Annual Indiana artists exhibition

14
745 00 *1 v *a Annual dividend record
745 00 *1 m *l Standard & Poor's ... annual dividend record
745 00 *1 m *l Standard & Poor's quarterly dividend record *o Annual issue
745 00 *1 v *i Running title *a Standard & Poor's dividend record
745 00 *1 m *m Quarterly dividend record *o Annual issue
745 00 *1 m *i Many issues before 1981 have cover title *a SP ... annual dividend record

_