790 Indeholdt værk af anonymt ophav (analytisk titel) Felt 840 Serietitel

Felt 796 Tracktitler på musik

 a   G   M   tracktitel
 b   G   M   rest af tracktitel
 c   G   M   undertitel og anden titelinformation
 e   G      ophavsangivelse, som giver anledning til opslag
 f   G      ophavsangivelse, som ikke giver anledning til opslag
 l   G   M   spilletid
 z   G   U   ISRC
 å         feltnumerator
 0         verifikationskode
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 796 anvendes til tracktitler for musikoptagelser.
Feltet kan ikke stå alene, men skal altid sammenkobles med relevant analyse i felt 770, 780 eller 790.

Det er op til den katalogiserende institution om alle oplysninger inddateres i samme felt, eller om feltet gentages for hvert enkelt track.


I delfelt *a inddateres tracktitlen.

Delfelt *l anvendes til at inddatere spilletiden for hver enkelt tracktitel.

Delfelt *å indeholder en feltnumerator, som kan forbinde feltet til felterne 770, 780 eller 790, se også Indledningen til formatet.


Eksempler
1
770 00 *å 12 *a Beethoven *h Ludwig van *4 cmp *i Symfoni nr. 2, D-dur, opus 36
796 00 *å 12 *a Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: I. Adagio molto - Allegro con brio *z DKBW51900105 *l 11:42 min
796 00 *å 12 *a Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: II. Larghetto *z DKBW51900106 *l 10:01 min
796 00 *å 12 *a Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: III. Scherzo. Allegro *z DKBW51900107 *l 3:27 min
796 00 *å 12 *a Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: IV. Allegro molto *z DKBW51900108 *l 6:19 min

2
770 00 *å 120 *a Krähmer *h Ernst
796 00 *å 120 *a Variations brillantes for Descant Recorder and Harpsichord in A-Flat Major, Op. 18: Introduzione - Variation I *z USBC10603680 *l 3:13 min
796 00 *å 120 *a Variations brillantes for Descant Recorder and Harpsichord in A-Flat Major, Op. 18: Variation II *z USBC10603681 *l 1:07 min
796 00 *å 120 *a Variations brillantes for Descant Recorder and Harpsichord in A-Flat Major, Op. 18: Variation III *z USBC10603682 *l 1:13 min
796 00 *å 120 *a Variations brillantes for Descant Recorder and Harpsichord in A-Flat Major, Op. 18: Variation IV *z USBC10603683 *l 1:01 min
796 00 *å 120 *a Variations brillantes for Descant Recorder and Harpsichord in A-Flat Major, Op. 18: Variation V *z USBC10603684 *l 1:19 min
796 00 *å 120 *a Variations brillantes for Descant Recorder and Harpsichord in A-Flat Major, Op. 18: Variation VI *z USBC10603685 *l 1:26 min

_