Felt 005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser Felt 008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer

Felt 006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale

 a      M   udgivelsesdato (ååååmmdd)
 b      M   dato for materialets modtagelse hos den registrerende institution (ååååmmdd)
 c      M   dato for materialets tilgængelighed (ååååmmdd)
 d      V   aldersbegrænsning for udlån
 e      V   aldersafgrænsede anbefalinger
 2         kode for begrænsningsregel


Formålet med felt 006 er at kunne angive adgangsbegrænsninger mv. i en form, der gør det muligt for bibliotekssystemerne at håndtere restriktionerne automatisk.

Skal der angives flere begrænsningsregler for et materiale, vil det være nødvendigt at gentage felt 006.

Noter om målgruppe, anvendelighed og anvendelsesklausuler gives i felt 517 og felt 518.


Indhold i delfelterne *a *b og *c beskriver LRM-entiteten manifestation.
Indhold i delfelterne *d og *e beskriver LRM-entiteten værk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *d indeholder Medierådets aldersmærkning af film.
Medierådets afgørelse kan være (jf. kode b i delfelt *2):
   1) at filmen godkendes for alle. Kode 0
   2) at filmen godkendes for alle, men frarådes for børn, der ikke er fyldt 7 år. Kode 7
   3) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 11 år. Kode 11
   4) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 15 år. Kode 15

Film, der tidligere er godkendt for børn under henholdsvis 12 og 16 år, kan ved genoptryk mærkes med kode 11 henholdsvis 15.

Delfelt *e indeholder anbefalet alder på film og spil.
Der angives et tal (0 til 18) for den alder, hvorfra materialet anbefales til børn og unge (jf. kode c og d i delfelt *2)

Delfelt *2
Der anvendes følgende koder:
   b Medierådet for Børn og Unges mærkning af videogrammer - jf. Lov nr. 186 om film af 12. marts 1997, §21 og §22 og Bekendtgørelse nr. 30 af 16. januar 1998 om Medierådet for Børn og Unge
   c PEGI - Pan European Game Information. Ordningen er en vejledning til forældre, handlende, børn m.v. om spil, og hvilken aldersgruppe et spil er egnet for ud fra et skadelighedsaspekt. PEGI sigter ikke mod at beskrive spillets sværhedsgrad. Administreres i Danmark af Medierådet for Børn og Unge
   d Angivelse af aldersgruppe som materialet egner sig for, tildelt af DBC
   e Angivelse af producents eller distributørs begrænsning af udlånsperiode

I ældre poster kan forekomme koden 'a' Karenstid for musikoptagelser.Eksempler

1
006 00 *a 20051026 *2 a

2
006 00 *b 20051113 *2 a

3
006 00 *d 7 *2 b

4
006 00 *e 8 *2 c

5
006 00 *e 10 *2 d

6
006 00 *c 20110112 *2 e

_