.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 101-103: PERIODICATITLER 102. Artsbetegnelser Næste afsnit

101. Hovedregel

Et opslag på et periodicums titel er normalt identisk med hovedtitlen på det pågældende periodicum. Hvis hovedtitlen på det pågældende periodicum imidlertid kun består af en artsbetegnelse eller i øvrigt er identisk med hovedtitlen på et andet periodicum i katalogen, udformes opslaget efter reglerne i § 102-103.

Opslag på hovedtitler:

  Bogvennen
  IAVRI bulletin
  Meddelelser fra rigsbibliotekaren
  Skrifter fra Geografisk Institut ved Aarhus Universitet
  Acta radiologica. Supplementum
  Beihefte zum Geologischen Jahrbuch
  Meteorologisk årbog. 2. del, Grønland
  Arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Fyn
  (»udgivet af ...« er typografisk knyttet til hovedtitlen)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top