.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.0A Afgrænsning 12.0C Tegnsætning Næste afsnit

12.0B Kilder til oplysninger

Generelt. Den primære kilde til beskrivelsen af et periodicum vil normalt være det pågældende periodicums første nummer eller bind. Hvis det første nummer eller bind ikke er tilgængeligt for den katalogiserende institution, baseres beskrivelsen på det første, der er tilgængeligt for institutionen.

Den nationalbibliografiske beskrivelse baseres dog med ganske få undtagelser (se 12.7B4) altid på det nyeste nummer eller bind. Også andre løbende bibliografier kan basere beskrivelsen på det nyeste nummer eller bind.

Hvis en egentlig primær kilde først bringes i et senere nummer eller bind, og denne kildes titel afviger fra enkeltnumrenes titel, mens disses titel er uændret, ændres beskrivelsen ikke, men den egentlige primære kildes titel anføres i en note (se 12.7B4).

Hvis et periodicum er en fortsættelse af et monografisk udgivet materiale med samme titel, beskrives det monografiske materiale som første bind af det pågældende periodicum. Angående udformning af nummerering og datering se 12.3D .

12.0B1 Trykte periodica

Den primære kilde til oplysninger for trykte periodica er titelsiden eller det, der erstatter titelsiden, i det første nummer eller bind af materialet.

For trykte periodica uden titelside anvendes et af de følgende steder som den primære kilde i den anførte orden: bindtitelside, omslag, hoved, en side eller rubrik med redaktionelle oplysninger, kolofon, andre sider i materialet. Oplysning om valg af erstatning for titelsiden kan gives i en note (se 12.7B3 ).

Hvis oplysninger, der normalt bringes på titelsiden, er fordelt på to modstående sider eller flere på hinanden følgende sider med eller uden gentagelser, behandles disse sider tilsammen som titelsiden.

Som den primære kilde til oplysninger for trykte orientalske periodica med ikke-latinske alfabeter anvendes kolofonen, hvis den indeholder fuldstændige bibliografiske oplysninger, og følgende forhold gør sig gældende:

a) siden, der er placeret på titelsidens plads, anfører kun hovedtitlen

eller

b) titelsiden anfører kun en kalligraferet version af hovedtitlen

eller

c) titelsiden anfører kun en vestligsproget version af titlen og af andre bibliografiske oplysninger

Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse

- Titler Den primære kilde

- Ophavsangivelser Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads

Nummerering og datering Hele materialet

Publicering, distribution el.lign. Hele materialet

Fysisk beskrivelse Hele materialet

Serie Hele materialet

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for trykte periodicas vedkommende titelside, bindtitelside, omslag, hoved, en side eller rubrik med redaktionelle oplysninger samt kolofon. Oplysninger fra den primære kilde foretrækkes altid frem for oplysninger hentet fra anden fremtrædende plads. Selve indholdet af et trykt periodicum betragtes ikke som fremtrædende plads, medmindre der er tale om en side i materialet, der er valgt som den primære kilde til beskrivelsen i mangel af andre kilder. Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

12.0B2 Ikke-trykte periodica

For ikke-trykte periodica er den primære kilde såvel som de foreskrevne kilder angivet i reglerne for beskrivelse af de enkelte materialetyper.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top