.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.3B Nummerering 12.3D Ingen betegnelse i det første nummer eller bind Næste afsnit

12.3C Datering

Dateringen angiver den periode, det pågældende nummer dækker, og må ikke forveksles med udgivelsesåret (se 12.4F), selv om dateringen af et nummer ofte er identisk med udgivelsesåret.

Hvis princippet for datering skifter, kan dette anføres i en note (se 12.7B8 ).

Ved beskrivelse af en faksimileudgave eller andet optryk af et periodicum som helhed anføres originaludgavens datering (se 1.11A ).

12.3C1 Hvis det første nummer er forsynet med en kronologisk betegnelse, gengives denne, som den findes i publikationen. Arabertal bruges i stedet for talord, romertal og andre tal (se Bilag C ). Standardforkortelser kan anvendes (se Bilag B ).

  255 00 *a 1979-
  255 00 *a Årgang 1979-
  255 00 *a Jan/Feb. 1964-
  255 00 *a [?]-
  (Dateringen på første nummer kendes ikke)
  Hvis den kronologiske betegnelse indeholder en bindestreg, ændres denne til en skråstreg.
  255 00 *a 1968/69-
  (I publikationen: 1968-69)

12.3C2 Hvis dateringen ikke er baseret på den gregorianske eller julianske kalender, tilføjes den tilsvarende gregorianske eller julianske datering i skarp parentes.

  255 00 *a 5730 [1969 eller 1970]

12.3C3 Hvis en datering er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

  255 00 *a May 1977-
  ikke:
  255 00 *a May 1977- = Mai 1977-

12.3C4 Hvis der i periodica med fortløbende nummerering forekommer både nummerering og datering, gengives først nummereringen, derefter dateringen, som sættes i parentes.

  255 00 *a Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-
  255 00 *a 1. udgave (1986/87)-
  255 00 *a Nr. 1 (marts 1970)-

Alle dele af hhv. nummerering og datering gengives samlet.

  255 00 1. årgang, nr. 1 (1978)-
  (I publikationen: 1. årgang 1978 nr. 1)

Hvis nummereringen begynder forfra i hver årgang, og der ikke findes nogen nummerering af årgangene, gengives nummerering og datering i den form, hvori de optræder i publikationen. Dog ændres en streg mellem nummerering og datering til en skråstreg. Hvis der i publikationen ikke er noget skilletegn mellem nummerering og datering, indsættes et komma.

  255 00 *a 1971, no. 1-
  255 00 *a 1/76-
  255 00 *a 9/1975-
  (I publikationen: 9-1975)

Alle dele af hhv. nummerering og datering gengives samlet.

  255 00 *a Nr. 1, 18. februar 1980-
  (I publikationen: 1980 Nr. 1 18. februar)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top