.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Kapitel 13 13.2-13.3 Analyser Næste afsnit

13.1 Afgrænsning

Ved katalogiseringen af et materiale kan der i en række tilfælde foretages et valg mellem flere metoder. Valgmuligheden opstår, når et materiale dækker flere lag af mulige interessante bibliografiske enheder, der kan danne udgangspunkt for registreringen. Valget af metode afhænger af hensigten med katalogiseringen:

Hensigten med katalogiseringen kan være at beskrive enkelte dele af det foreliggende materiale, f.eks. en enkelt artikel i et samlingsværk. En beskrivelse af en del af et materiale betegnes analyse .

Hensigten med katalogiseringen kan også være at beskrive den enkelte udlånsenhed. En udlånsenhed vil i de fleste tilfælde være en enkelt fysisk del, men udlånsenheder, der består af flere fysiske dele, forekommer ligeledes. F.eks. kan udlånsenheden være én mappe, der indeholder flere hæfter eller kassettebånd, eller være et sammensat materiale.

Normalt vil hensigten med katalogiseringen være i en vis udstrækning at tilgodese begge de ovenstående indfaldsvinkler i beskrivelsen af materialerne. Detaljeringsniveauet i forbindelse med belysningen af aspekterne er afhængigt af en kombination af lokale behov og ressourcer. Den katalogiserende institution fastlægger derfor selv retningslinierne for valg af katalogiseringsmetode i overensstemmelse med institutionens katalogiseringsniveau.

Institutionens valg af katalogiseringsmetode kan variere afhængigt af materialets publiceringsform eller dets brug i samlingen. F.eks. kan man vælge at beskrive samtlige numre af et periodicum i én bibliografisk post. Samtidig kan man have valgt, at man ved ikke-periodisk udgivet materiale altid tager udgangspunkt i udlånsenheder.

Ligeledes er kombinationer af de anførte metoder almindelige i registreringen af et og samme materiale. F.eks. kan et flerbindsværk indeholde et ophavs samlede værker, og der kan derfor være knyttet analyser til et sådant materiale, der beskriver de enkelte indeholdte værker nærmere.

De følgende regler er en samlet oversigt over de mulige katalogiseringsmetoder og eventuelle betingelser i forbindelse med metodevalget. Nogle af metoderne er dog også omtalt andetsteds i regelsættet.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top