Biblioteksstyrelsen
2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger
 

Forord til 2. udgave.

 

Generel indledning til valg og udformning af opslagselementer og beskrivelse - Katalogiseringsniveauer.

 

Del 1. Opslag : valg og udformning

 

Del 2. Beskrivelse

 

Bilag

Udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen

Katalogiseringsreglerne vil løbende blive revideret.
Den til enhver tid gældende version er den elektroniske. Ændringer vil blive annonceret i Nyt fra Nyhavn og på Biblioteksstyrelsens og Dansk BiblioteksCenters hjemmesider.

© Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998