Forrige afsnit Felt 991 Noter til materialevalg (DBC)    

Felt 996 Ejermarkering  

 a      Kode for postens aktuelle ejer
 m   G   Kode for mellemliggende ejere af posten
 o      Kode for postens oprindelige ejer

 Felt 996 anvendes i Dansk BiblioteksCenters og folkebibliotekernes enhedsposter

 Delfelt *a, *m og *o indeholder kode for postejer. Koderne kan være biblioteksnumre eller særlige DBC-koder, jf. Bilag G: Anmeldte koder.

_