Forrige afsnit Felt 990 Materialevalgs- og leverandøroplysninger (DBC) Felt 996 Ejermarkering Næste afsnit

Felt 991 Noter til materialevalg (DBC)

 o   G  note til seddelfortegnelsesoplysninger

Inddatering i felt 991 er forbeholdt Dansk BiblioteksCenter.

_