Felt 501 Note om systemkrav eller adgangsmåde Felt 504 Indholdsbeskrivende note

Felt 502 Note om oversættelsesforlæg

 a      U   note om oversættelsesforlæggets titel eller sprog
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 502 anvendes til note om originalens, evt. mellemoriginalens titel og sprog samt originaludgavens udgivelsesår.

Institutioner, der har valgt at inddatere periodicarelationerne i felterne 860-879, anvender kun felt 502 til monografier. De tilsvarende oplysninger for periodica inddateres i felt 866.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug
.
Se også Indledningen til formatet

Forslag til maskingenerering: En simpel note om originaltitel kan genereres ud fra felt 241, når felt 502 ikke forekommer. Felt 502 kan anvendes, når noten ikke indeholder en titel, eller når noten om originaltitel ønskes udskrevet i en speciel formulering.

Det er også muligt at maskingenerere en simpel note om oversættelsessprog og original sprog ud fra felt 041 delfelt *b og *c og fra felt 241 delfelt *a og *u.

Note om materialets talte eller skrevne sprog kan angives i felt 508.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Eksempler
1
502 00 *a Oversat efter den engelske udgave

2
041 00 *a dan *b fre *c rus
240 00 *a Vojna i mir
502 00 *a Oversat efter: La guerre et la paix

3
502 00 *a Oversat efter: Red women's detachment
502 00 *a Kinesisk originaludgave

4
041 00 *a dan *c eng
502 00 *a Oversat fra amerikansk

5
241 00 *a City of glass *u 1985
241 00 *a Ghosts *u 1986
241 00 *a The locked room *u 1986

502 00 *a Originaltitler: City of glass (1985); Ghosts (1986); The locked room (1986)


_