Forrige afsnit Felt 540 Korporation, hvorfra et periodicum udgår (ISSN Network) Felt 557 Periodicum som værtspublikation for I-analyse Næste afsnit

Felt 555 Analytisk indholdsnote


 a      analytisk indholdsnote
 å      feltnumerator (analysenummer)
 0    kode for ren nationalbibliografi

Analyser ved hjælp af felterne 555, 652/654 (delfelt *i) eller 770-795, er et alternativ til underordnede og enkeltstående analyseposter. Felt 555 bruges til noter til emneanalyser, hvor analytisk klassemærke findes, men hvor felt 770-795 ikke findes.

Felt 555 vil forekomme i poster fra Nationalbibliografien, DBC og folkebibliotekerne.

Delfelt *å Feltnumerator (analysenummer), se indledningen 2.3.1 .

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Eksempler

1

245 00 *a Forventningens land *c digtere fortæller om deres barndom
555 00 *å 7 *a Heri et afsnit om: H.C. Branner
652 00 *å 7 *i 99.4 *a Branner *h H. C.

 

2

245 00 *g [Bind] 1
555 00 *å 11 *a Side 3-33: V.I. Lenin
652 00 *å 11 *i 99.4 *a Lenin *h V. I.

 

 

 

 

_