Forrige afsnit Felt 900-968 Henvisninger Felt 910 Henvisning fra korporationsnavn Næste afsnit

Felt 900 Henvisning fra personnavn

 a      efternavnet eller fornavn alene
 h      fornavne
 k      fuldt udskrevne fornavne (multimarc)
 e      romertal
 f      tilføjelse
 c      fødselsår
 t   alternativ titel [RDA]
 x      forbindende tekst
 w      ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z      felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å   G   feltnumerator (analysenummer)
 0   G   verifikationskode (danbib)
 1   G   lokal verifikationskode

Delfelt *f Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

Forbindende tekst 'se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt *z , men 'se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Delfelt *t benyttes ved alternative indgange på personligt ophav og titel.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Eksempler

1

700 00 *A lacour *a La Cour *h Paul
900 00 *a Cour *h Paul la *z 700

1/121A3

2

600 00 *a Rasmussen *h Carl *c f. 1841 *0 *2 DBC
900 00 *a Rasmussen *h Jens Erik Carl *c f 1841 *z 600 *1

 

3

700 00 *a Jensen *h Jørgen Pauli *c f. 1929
900 00 *a Pauli Jensen *h Jørgen *z 700

 

4

700 00 *a Morgenstierne *h Bredo Munthe af
900 00 *a Munthe af Morgenstierne *h Bredo *z 700

 

5

700 00 *a Snorri Sturluson
900 00 *a Sturluson *h Snorri *z 700

1/121A3

6

700 00 *a Lasson *h Frans
700 00 *å 1*a Selborn *h Clara
900 00 *a Svendsen *h Clara *c f. 1916 *z 700/1

 

7

652 00 *m 99.4 *a Francesco d'Assisi
900 00 *a Frans af Assisi *z 652a

 

8

700 00 *a Stendhal
900 00 *a Beyle *h Henri *z 700

 

9

700 00 *a Rode *h Edith
900 00 *a Nebelong *h Edith *x se også *w Rode, Edith
eller:
900 00 *a Nebelong *h Edith *x se også *z 700
700 00 *a Nebelong *h Edith
900 00 *a Rode *h Edith *x se også *w Nebelong, Edith
eller:
900 00 *a Rode *h Edith *x se også *z 700

1/121A1

10

700 00 *a Poeten
900 00 *a Sørensen *h Poul *x se også *z 700
700 00 *a Sørensen *h Poul
900 00 *a Poeten *x se også *z 700

 

11

710 00 *s Storbritannien *c Regenten, 1910-1936 (George V)
900 00 *a George *E 5 *e V *f konge af Storbritannien *x se også
*w Storbritannien. Regenten, 1910-1936 (George V)
eller:
900 00 *a George *E 5 *e V *f konge af Storbritannien *x se også *z 710
(Se også felt 910 eksempel 3)

1/121B2

12

700 00 *a Flindt Stephensen *h J. E.
512 00 *a Flindt Stephensen pseudonym for Jørgen Flindt Pedersen og
Erik Stephensen
900 00 *a Flindt Pedersen *h Jørgen *x se også *z 700
900 00 *a Stephensen *h Erik *x se også *z 700
900 00 *a Stephensen *h J. E. Flindt *z 700

 

13

900 00 *a Dannay *h Frederic *x Værker af denne forfatter skrevet i
samarbejde med Manfred B. Lee må søges under *w Queen, Ellery
*w Ross, Barnaby
900 00 *a Lee *h Manfred B. *x Værker af denne forfatter skrevet i
samarbejde med Frederic Dannay må søges under *w Queen,
Ellery *w Ross, Barnaby

1/121B2

14

770 00 *å 089 *a Vaughan Williams *h Ralph
795 00 *å 089 *a Songs of travel
900 00 *å 089 *a Williams *h Ralph Vaughan *z 770

 

_