.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 120. Grundregel 122. Korporationsnavne Næste afsnit

121. Personnavne

121A Se-henvisninger til en vedtagen navneform.

121A1 Forskellige navne for samme person..

121A2 Forskellige former af samme navn..

121A2 Forskellige former af samme navn..

121A3 Forskellige dele af samme navn..

121B Se også-henvisninger.

121B1 Permanent ændring af navn..

121B2 Flere vedtagne navneformer anvendt samtidigt..

Forbemærkning. Der kan udformes henvisning fra alle former og dele af et personnavn, idet de nedenstående regler blot skal opfattes som vejledende.

121A Se-henvisninger til en vedtagen navneform

121A1 Forskellige navne for samme person .

Der henvises fra navne, der anvendes af personen i andre sammenhænge end bibliografiske eller findes i opslagsværker mv., og som afviger fra den vedtagne navneform. Hvis personen i bibliografisk sammenhæng har ændret navn (se § 41-45 . Definitioner), anvendes reglerne i § 121B1.

Typiske tilfælde på forskellige navne for samme person er:

  Vedtagen form: Etlar, Carit
  Henvisning: Brosbøll, Carl
  (Indholdet af henvisningen er forfatterens virkelige navn, som han aldrig har skrevet under)
  Vedtagen form: Pius XII (pave)
  Henvisning: Pacelli, Eugenio
  (Indholdet af henvisningen er den pågældende paves verdslige navn)
  Vedtagen form: Merton, Thomas
  Henvisning: Louis (Father, f. 1915)
  (Indholdet af henvisningen er den pågældende persons gejstlige navn)

Pseudonymer udredes kun såfremt dette er historisk kendt via opslagsværker mv. Ved nulevende personer gives henvisninger mellem pseudonym og virkeligt navn, såfremt sammenhængen fremgår af materialet, er oplyst af forlaget uden forbehold om fortrolighed, oplyses i generelle referenceværker, fremgår af internationale bibliografiske data eller ophavet på anden måde har vist sig indforstået hermed.

121A2 Forskellige former af samme navn.

Der henvises fra navneformer, der anvendes af personen eller findes i opslagsværker mv., når de afviger væsentligt fra den form, der anvendes som vedtagen form.

Typiske tilfælde er:

Forskelle med hensyn til fuldstændighed:

  Vedtagen form: Andersen, H. C. (f. 1805)
  Henvisning: Andersen, Hans Christian (f. 1805)
  Vedtagen form: Jensen, J. (f. 1934)
  Henvisning: Jensen, Jenny (f. 1934)
  Vedtagen form: Møller, Steen (f. 1939)
  Henvisning: Møller, Steffen Steen (f. 1939)
  Vedtagen form: Nielsen, Sven G. (f. 1928)
  Henvisning: Gudmann Nielsen, Sven
  Vedtagen form: Storm Petersen, Robert
  Henvisning: Storm P.

Denne type henvisninger kan, hvis retrospektive rettelser skønnes omfattende, udformes som postspecifikke henvisninger.

Forskellige sprogformer, translitterations- eller transskriptionssystemer:

  Vedtagen form: Horatius Flaccus, Quintus
  Henvisning: Horats
  Vedtagen form: Louis XIV (konge af Frankrig)
  Henvisning: Ludvig XIV (konge af Frankrig)
  Vedtagen form: El'tsin, Boris
  Henvisning: Jel'ltsin, Boris

Hvis en sproglig eller ortografisk variantform i en beskrivelse skønnes enkeltstående, kan henvisningen udformes som en postspecifik henvisning frem for en fast henvisning.

  Vedtagen form: Engelbreth Jørgensen, Bent
  Henvisning: Joergensen, Bent Engelbreth
  (Fransk translitteration i det aktuelle materiale. Herudover udformes efter reglen om sammensatte navne en henvisning fra: Jørgensen, Bent Engelbreth)

Forskellige stavemåder eller trykfejl:

  Vedtagen form: Castelo Branco, Camilo
  Henvisning: Castello Branco, Camillo

Hvis en trykfejl forekommer i beskrivelsen, men kan tænkes opfattet som det korrekte navn, kan der udformes en postspecifik henvisning på denne form.

  Vedtagen form: Braüner, Conny
  Henvisning: Bräuner, Conny

121A3 Forskellige dele af samme navn.

Der henvises fra de ord i et navn, der ikke er anvendt som ordningsled, men som med rimelighed kunne tænkes anvendt.

Typiske tilfælde er:

Adelstitler:

  Vedtagen form: Disraeli, Benjamin
  Henvisning: Beaconsfield, Benjamin Disraeli (Earl of)
  Vedtagen form: Alanbrooke, Alan Francis Brooke (1. Viscount)
  Henvisning: Brooke, Alan Francis (1. Viscount Alanbrooke)

Sammensatte efternavne:

  Vedtagen form: Nexø, Martin Andersen
  Henvisning: Andersen Nexø, Martin
  Vedtagen form: Lyngby Jepsen, Hans
  Henvisning: Jepsen, Hans Lyngby

Navne, der indeholder præfikser:

  Vedtagen form: De Quincey, Thomas
  Henvisning: Quincey, Thomas de
  Vedtagen form: La Cour, Paul
  Henvisning: Cour, Paul la
  Vedtagen form: Deurs, Jan Piet van
  Henvisning: Van Deurs, Jan Piet

Navne, hvori et personligt navn er valgt som ordningsled:

  Vedtagen form: Snorri Sturluson
  Henvisning: Sturluson, Snorri
  Vedtagen form: Erasmus Roterodamus
  Henvisning: Roterodamus, Erasmus

Navne anført med sidste led som ordningsled, når dette ikke er et efternavn:

  Vedtagen form: Ab C Hayy A n-al-Tawh B d B , 'Al B ibn Muhammad
  Henvisning: 'Al B ibn Muhammad, Ab C Hayy A n al-Tawh B d B

Efternavne, der normalt citeres inverteret:

  Vedtagen form: Mao, Zedong
  Henvisning: Zedong, Mao

Hæderstitler og tiltalebetegnelser, der undertiden bruges som navne:

  Vedtagen form: Thant, U
  Henvisning: U Thant

Initialer:

  Vedtagen form: M. B.
  Henvisning: B., M.

121B Se også-henvisninger

121B1 Permanent ændring af navn.

Når en person i bibliografisk sammenhæng har ændret navn (se § 41-45. Definitioner), udformes en ny vedtagen navneform for personen, der anvendes som den vedtagne form ved materialer udgivet under denne form. Ved materialer udgivet under det tidligere navn bibeholdes den tidligere navneform.

Der udformes henvisninger mellem det tidligere anvendte navn og det nuværende anvendte navn. Denne type henvisninger medtages kun enkelte gange i katalogen, dvs. som postspecifikke henvisninger.

Henvisningerne består af den tidligere vedtagne navneform, den forklarende tekst se også samt den nye vedtagne navneform, og modsat: den nye vedtagne navneform, den forklarende tekst se også samt den tidligere vedtagne navneform.

For klarhedens skyld kan den forklarende tekst indledes med komma og afsluttes med kolon.

Henvisningsmålet kan angives i felt- og delfeltkodeform. Koden kan afhængigt af system anvendes til maskingenerering af henvisningsmålet i klar tekst.

Hvis den forklarende tekst ønskes uddybet, kan dette ske i en note i de aktuelle bibliografiske poster.

I eksemplerne er henvisningerne af forståelighedshensyn skrevet fuldt ud:

  Tidligere navne: Edward (prins af Wales) og: Edward VIII (konge af Storbritannien)
  Nyt navn: Windsor, Edward (hertug af)
  I den bibliografiske post, hvor Edward VIII (konge af Storbritannien) første gang optræder som den vedtagne navneform:
  Henvisning fra den tidligere form: Edward (prins af Wales), se også: Edward VIII (konge af Storbritannien)
  Henvisning fra den senere form: Edward VIII (konge af Storbritannien), se også: Edward (prins af Wales)
  I den bibliografiske post, hvor Windsor, Edward (hertug af) første gang optræder som den vedtagne navneform:
  Henvisning fra den tidligere form: Edward VIII (konge af Storbritannien), se også: Windsor, Edward (hertug af)
  Henvisning fra den senere form: Windsor, Edward (hertug af), se også: Edward VIII (konge af Storbritannien)

121B2 Flere vedtagne navneformer anvendt samtidigt.

Når en person anvender både virkeligt navn og pseudonym, eller når en person anvender flere pseudonymer, vil der i katalogen optræde flere samtidige vedtagne navneformer for samme person.

Flere samtidige former vil endvidere kunne eksistere i katalogen, når der er udformet et opslag på et statsoverhoved mv., der skal dække det embede, vedkommende besidder, samtidig med at der er oprettet en navneform for vedkommende som person. I sådanne tilfælde henvises der mellem de forskellige samtidigt anvendte former. Denne type af henvisninger udformes som faste se også-henvisninger mellem de forskellige vedtagne navneformer.

Henvisningen består af den ikke valgte vedtagne form for samme person, den forklarende tekst se også og den valgte vedtagne form.

For klarhedens skyld kan den forklarende tekst indledes med komma og afsluttes med kolon.

Henvisningsmålet kan angives i felt- og delfeltkodeform. Koden kan afhængigt af system anvendes til maskingenerering af henvisningsmålet i klar tekst. Hvis den forklarende tekst ønskes uddybet, kan dette ske i en note i de aktuelle bibliografiske poster.

Hvis en person anvender flere pseudonymer og eventuelt også sit virkelige navn, udformes henvisninger mellem samtlige former. Se dog 121A1.

Aktuel post:

  Vedtagen navneform: Dannay, Frederic
  Eventuel note: Frederic Dannay skriver også sammen med Manfred B. Lee under flere pseudonymer: Ellery Queen, og: Barnaby Ross
  Henvisning: Queen, Ellery, se også: Dannay, Frederic
  Henvisning: Ross, Barnaby, se også: Dannay, Frederic
  (Navneformen på Manfred B. Lee udformes på tilsvarende måde)

Anden post:

  Vedtagen navneform: Queen, Ellery
  Eventuel note: Ellery Queen pseudonym for Frederic Dannay og Manfred B. Lee. Andet anvendt psudonym for samme forfattere: Barnaby Ross
  Henvisning: Dannay, Frederic, se også: Queen, Ellery
  Henvisning: Lee, Manfred B., se også: Queen, Ellery
  Henvisning: Ross, Barnaby, se også: Queen, Ellery
  (Navneformen på Barnaby Ross udformes på tilsvarende måde)

Aktuel post:

  Vedtagen form: Storbritannien. Regenten, 1910-1936 (George V)
  Henvisning: George V (konge af Storbritannien), se også: Storbritannien. Regenten, 1910-1936 (George V)

Anden post:

  Vedtagen form: George V (konge af Storbritannien)
  Henvisning: Storbritannien. Regenten, 1910-1936 (George V), se også: George V (konge af Storbritannien)

Hvis en person anvender pseudonym og ikke skriver under sit virkelige navn, men dette er alment kendt, udformes en se-henvisning som anført i § 121A.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top