Forrige afsnit Felt 952 Henvisning til anden alfabetisk underdeling af DK5-klassemærke end navne Felt 968 Henvisning til genrebetegnelse Næste afsnit

Felt 966 Henvisning til kontrolleret DBC emneord

 f   G   kontrolleret faglitterært emneord
 t   G   titel som emneord (faglitteratur)
 e   G   stednavn som emneord (faglitteratur)
 s   G   kontrolleret skønlitterært emneord
 r   G   titel som emneord (skønlitteratur)
 q   G   stednavn som emneord (skønlitteratur)
 m   G   musikalsk genre som emneord
 n   G   musikalsk besætning som emneord
 p   G   periodebetegnelse (musik)
 l   G   stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i   G   tidsangivelse
 o   G   formbetegnelse
 u   G   niveau/brugerkategori
 x      forbindende tekst
 w      ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z      felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å   G   feltnummerator

Felt 966 anvendes af biblioteker, der tildeler emneord efter DBC's indekseringsprincipper, og som ønsker at lægge emneordshenvisningerne i den bibliografiske post.

DBC anvender ikke feltet, idet henvisninger placeres i separate henvisningsposter.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) , se Indledningen 2.3.2.

Eksempler

1

966 *f møbelarkitektur *z 666f

Emneord96

2

966 *l Kypern *z 666l

Emneord96

_