Forrige afsnit Felt 945 Henvisning fra titel Felt 966 Henvisning til kontrolleret DBC emneord Næste afsnit

Felt 952 Henvisning til anden alfabetisk underdeling af DK5-klassemærke end navne

 a      henvisningsord
 x      forbindende tekst ('se')
 w      ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z      felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å      feltnumerator

Delfelt *z henviser til delfelt *b i felt 652 eller 654 .

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Eksempel

1

952 00 *a Jægersborg Dyrehave *x se *w Dyrehaven
eller:
952 00 *a Jægersborg Dyrehave *z 652b

 

_