Forrige afsnit Bilag A - Publikationer i flere bind og afhængige publikationer samt analyser Bilag C - Koder for landenavne Næste afsnit

Bilag B - FORMKAT-niveau

Ved katalogisering på FORMKAT-niveau anvendes overalt publikationens form.

Niveaukoden gælder kun for den bibliografiske beskrivelse, ikke emnedata.

FORMKAT-niveau omfatter følgende felter og delfelter:

I dette skema er så vidt muligt anvendt samme terminologiske betegnelser for felter og delfelter som i hovedskemaet. De kan derfor afvige fra de i FORMKAT anvendte.

I kolonne 3 står M for monografiposter, P for periodicaposter og A for analyseposter.

Yderligere oplysninger om de enkelte felter og delfelter ses dels i selve danMARC-formatet, dels i publikationen: FORMKAT : fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med online-kataloger. 2. udgave, november 1990. (Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 1).

FORMKAT indeholder desuden anvisninger vedrørende emnedata, der går ud over formatet, bl.a. generelle principper for verbale emnedata og forslag til den sproglige udformning af emneord i felt 630 .

 

_