Forrige afsnit Bilag F - Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster Bilag Næste afsnit

Bilag G - Anmeldte koder

I danMARC2 anvendes i forskellige felter og delfelter koder, som ifølge formatet skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen, før de tages i anvendelse. Anmeldelsen af koder skal ske for at sikre entydighed i koderne.


Koder for emnedatasystem anvendt i delfelt *2

 ARTB    Ældre artikelindeks DBC
 DBB    Danmarks Blindebibliotek
 DBC    Emneord DBC
 DBCM    DBC Medier
 FMB    F.M. Bendtsens Klassifikationssystem 
     
Koder fra Library of Congress' Subject Heading and Term Source Codes:
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

 

Koder anvendt i felt 032 delfelt *a: Kode for nationalbibliografi

 ABU    Artikler (ugekode)
 ANU    Anmeldelser (ugekode)
 DAN    Dansk anmeldelsesindeks 
 DAR    Dansk artikelindeks 
 DBF    Dansk bogfortegnelse 
 DBI    Dansk billedfortegnelse 
 DBR    Dansk bogfortegnelses retroinddatering
 DBÅ    Dansk bogfortegnelses årskatalog
 DKF    Dansk kortfortegnelse 
 DLF    Dansk lydfortegnelse 
 DLR      Dansk lydfortegnelses retroinddatering
 DMF    Dansk musikfortegnelse 
 DMO    Danske musikoptagelser 
 DOP    Bibliografi over danske offentlige publikationer 
 DPF    Dansk periodicafortegnelse 
 DPO    Dania polyglotta 
 FBL    Færøsk bogliste 
 FPF    Færøsk periodicafortegnelse 
 GBF    Grønlansk bogfortegnelse 
 GBÅ  Grønlansk bogfortegnelses årskatalog
 GMO    Grønlanske musikoptagelser 
 GPF    Grønlansk periodicafortegnelse 
 IDO  Danske netpublikationer
 IDP  Danske elektroniske tidsskrifter
 KIP    Dansksprogede EU-publikationer 
 PLN    Pladeanmeldelser 

 

Koder anvendt i felt 032 delfelt *x: Kode for fagbibliografi eller katalog

 

 DLB    Dansk lokalbibliografi 
 DLH     Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
     
Dansk BiblioteksCenter anvender følgende koder i felt 032 delfelt *x:

 

Katalogkoder for seddelfortegnelser mv.

 

 BKM    Bibliotekskatalogiseret materiale
 BKR    Rettelser til bibliotekskatalogiseret materiale
 BKX    Ekspres- og bibliotekskatalogiseret materiale
 CDM    DBC's musik specialtilbud 
 CDR    Biblioteksmediers multimedietilbud 
 CDV    Biblioteksmediers filmtilbud
 CSR    Biblioteksmediers multimedie-særtilbud
 CSV    Biblioteksmediers film-særtilbud
 DAT    Posten udtrækkes i ugeleverance 
 FRD    Front Row deklaration 
 INV    Katalogiseringsservice for indvandrerlitteratur 
 UTI    Udenlandske titler 
 SFA    Seddelfortegnelse - Av materialer (AV fortegnelsen) 
 SFD    Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse) 
 SFD197075    Trykte kort - danske bøger før 1976 
 SFG    Seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen) 
 SFM    Seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen) 
 SFU    Materialevalgsfortegnelse for bibliotekskatalogiserede udenlandske titler (udgået kode - findes dog i ældre poster)
 SRA    Rettelse til seddelfortegnelse - AV materialer (AV fortegnelsen)
 SRD    Rettelse til seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og grundfortegnelse)
 SRG    Rettelse til seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen)
 SRM    Rettelse til seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen)
 SXD  Ekspreskatalogiserede bøger
 TKI    Leveringskode for trykte kort (udgået kode - findes dog i ældre poster)

 

Katalogkoder for redigerede kataloger

 

 MUB    Musikalier for børn 
 MUK    Musikalier, klassisk 
 MUR    Musikalier, rytmisk musik 
 ROM    Romankatalog 

 

Katalogkoder for indberetningskataloger

 

 BDI    Børnebibliotekskatalog. Billed- og lydmedier 
 BGK    Børnebibliotekskatalog. Grammofonplader, kassettebånd 
 BLY    Børnebibliotekskatalog. Lydbøger, bog + bånd 
 BØK    Børnebibliotekskatalog. Bøger og tidsskrifter 
 NDF    Nyere dansk faglitteratur 
 NYB    Nye bøger 
 SKE    Katalog for skolebiblioteker, eleverne 
 SKO    Katalog for skolebiblioteker, skolebibliotekaren 

 

Øvrige katalogkoder

ACC    Forkatalogiseringer 
ACE    Forkatalogisering (ikke optagelsesberettiget i nationalbibliografi) 
ACF    Forhåndsoprettet accessionspost
ACM    Accesionspost - musik
ACT    Præaccessionsposter
AIB    Artikler i Bøger (retrokonverteret)
AKI    Avis Kronik Index (retrokonverteret)
ARK    DBC Webarkiv
BLG  Online tidsskrifter og databaser i Bibliotekernes Licensguide
BNG    Poster fra Bibliotekernes Netguide
DAI  Dansk Artikelindeks (retrokonvertering)
DBT  Danske blandede tidsskrifter (retrokonvertering)
DIG    Digtregister (retrokonvertering)
DIS    Katalogløse poster 
DIT   Posten udtrækkes i ugeleverance af netpublikationer
DOW    Registreringer til projekt Downlaan
DPT   Dansk Provinstopografi (retrokonvertering)
DSD    Metadata fra den store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi
DTI    Dansk Tidskrift Index (retrokonverteret)
EBO    Registreringer til e-bog.dk
EBR    Konverterede poster fra Ebrary
EBS    Konverterede poster fra EBSCO
ERA    Registreringer til eReolen (abonnementsmodel)
ERE    Registreringer til eReolen.dk (klik-model)
ERL   Registreringer til eReolen.dk (licens-model)
EVE  Eventyrindeks (retrokonvertering)
FFK    Færdig forkatalogisering
FSB    Filmstriben, Biblioteksportal
FSC    Filmcentralen
FSF    Filmstriben, Fjernadgangsportal
FSS   Udgået, erstattet af FSC
GDS    Gør-det-selv indeks (retrokonvertering)
HOB    Hobbyindeks (retrokonvertering)
IDA  Elektroniske artikler
IDR  Elektroniske anmeldelser
IDS    Elektroniske pladeanmeldelser
IDU  Udgåede netpublikationer
KBP    Poster katalogiseret til Det Kongelige Biblioteks Pligtaflevering
LNK  Registreringer til Linkreg
MID    Poster katalogiseret til MIDAS-projektet 
NEP  Netpublikationer i Dansk Bibliotekscenters emnepakker mv.
NET  Bibliotekskatalogiserede netpublikationer
NLL    Registreringer til netlydbog.dk (licensmodel)
NLY    Netlydbog.dk
NOV    Novelleregister (retrokonvertering)
OPR    Ufærdige poster 
PLA    Pladeanmeldelser (månedskode)
PLU    Pladeanmeldelser (ugekode) (i ældre poster findes koden i 032 *a)
SAF    Konverterede poster fra Safari
SAI    Bjørnum, Ove: Sangindeks (retrokonverteret)
SAN    Sangindeks (retrokonvertering)
SAR    Sangregistrant (retrokonverteret)
SBP    Poster katalogiseret til Statsbibliotekets pligtaflevering
SDT    Skønlitteratur i danske tidsskrifter (retrokonvertering)
SNE  Poster til Statens Netbibliotek
SPM  Udgået
STB    Poster katalogiseret for Danmarks Blindebibliotek
TDK    Tidsskrift.dk
TXS    Tidskriftsindex for skolebiblioteker
UTA    Udenlandske tidsskriftsanmeldelser

Koder anvendt i felt 996 Ejermarkering

 DBC    DBC-poster: bøger, musik, av m.v.
 IDX    DBC-poster: artikler og anmeldelser
 MUS    DBC-poster: musikanmeldelser
 RET    DBC-poster: Retroinddaterede poster og ufærdige poster

 

 

_