Forrige afsnit Bilag D - Sprogkoder Bilag F - Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster Næste afsnit

Bilag E - Udgåede felter/delfelter

Bilag E indeholder felter/delfelter, som er udgået af følgende versioner af
danMARC:
danMARC1 og danMARC: udvidelse af hensyn til periodica
DBC's danMARC-version
Bibliotekernes danMARC.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 002 d Periodenummer
b Faustnummer på bindpost
e Faustnummer på singlepost
h Faustnummer på hovedpost
s Faustnummer på sektionspost

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 003 Dataleverandør (DanBib)
a Postens ID-nummer hos leverandøen
b Leverandørnummer (biblioteksnummer)
c Seneste ajourføringsdato
d Første oprettelsesdato (= modtagelsesdato)
t Nummersystem hos leverandøren
Sammenlagt med felt 001.

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 004 a Koder for non-standard poster
b Kode for materialetype se 009
c Kode for bibliografisk kategori se 008 *t
d Kode for indholdets form se 008 *d
e Kode for offentlig publikation se 008 *e
f Kode for katalogiseringens niveau se 008 *v
g Kode for periodicas frekvens
i Kode for intern post
m Kode for reproduktionsform se 008 *m

Udgået (kun af DBCs danMARC-version)
Felt 004 h Kode for seddelfortegnelse
x Kode for sektionsiopdelt periodicum
z Kode for "ikke afgiftsberettiget"

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 005 p Kode for specifik materialebetegnelse
q Kode for hastighed
t Kode for diameter af plade eller spole
v Kode for båndkonfiguration
x Kode for båndtype
y Kode for støjreduktionssystem

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 006 Søgekoder for film og videooptagelser
t Kode for teknik
u Kode for spole/kassette/sløjfekassette
v Kode for farve
w Kode for projektionsformat
y Kode for lydsystem
z Kode for filmformat

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 007 Andre specifikke søgekoder
a Kode for mikroforms medium og format
b Kode for COM
c Kode for mikroforms formindskelsesfaktor
d Kode for mikroforms oprindelige medium
f Kode for farve
g Kode for materialebetegnelse, der ikke indgår i GMB se 009 *s

Udgået (af danMARC)
Felt 008 n Talkode for et periodicums frekvens
I stedet for talkode anvendes bogstavkode for et periodicums frekvens se 008 *c

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 008 c Kode for børne- eller skolemateriale se 008 *o

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 008 p Kode for periodicumtype se 008 *h

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 009 Katalogkoder
Feltet med tilhørende delfelter er overgået til lokalt DBC-format med lokale feltkoder.

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 009 Kode for materialetype
s Kode for materialetype
m Kode for materialetype og hovedtitlens materialebetegnelse
g xf Diskette (erstattet af kode tk)

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 012 a Den foregående udgaves posts nummer

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 013 a Faustnummer på efterfølgende udgave

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 014 a Nummer på "førerpost" for periodicum

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 016 a Faustnummer på hovedpost til påhængspost (DBC)
Feltet er overgået til lokalt DBC-format med lokal feltkode.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 017 Faustnummer på påhængspost (DBC)
a Ikke sammenskrevet post
x Sammenskrevet post
Feltet er overgået til lokalt DBC-format med lokal feltkode.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 019 a ID-nummer på tidligere post (navneformsposter)

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 021 g Tilføjelse til pris se 021 *b

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 023 a Kortbestillingsnummer (DBC)
Feltet er overgået til lokalt DBC-format med lokal feltkode.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 045 Kode for materialetyper i sammensat materiale
a Materialetype i hovedmaterialet
b Materialetype i originalt materiale
c Materialetype i bilag se 009 *s
Feltet kan forekomme i ældre poster.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 046 Koder for specifik materialebetegnelse (musikalier)

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 081 a DDC, old editions (multiMARC)
Feltet er slået sammen med felt 082.

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 082 a Dewey-udgavens nummer
b Dewey klassifikationskode

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 083 Verbal feature heading (multiMARC)
Felt 083 har været anvendt til PRECIS i klar tekst.
Feltet forekommer i ældre multiMARC-poster, men er udgået af brug i 1990.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 100 y ID-nummer for navneform

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 100 d 2. tilføjelse

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 110 d Tilføjelse efter komma
Korporationsnavn med forkortet fornavn eller initialer
alle delfelter
Delfelterne *h og *g kan dog forekomme i ældre poster.

Udgået (af danMARC)
Felt 111 Konference som hovedordningselement
a Navnet
e Tilføjelse
c Underkonference
i Nummer
k År
j Sted

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 111 y ID-nummer for navneform
Feltet er slået sammen med felt 110.

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 222 c Tilføjelse indledt med punktum
d Tilføjelse i rund parentes

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 239 d 2. tilføjelse

Udgået (af danMARC)
Felt 240 p Præciserende tilføjelse se 240 *ø
o Udgivelsesår se 240 *u

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 241 y Afhængig titel se 241 *o

Udgået (af danMARC)
Felt 245 h Bindtitel se 245 *a
Delfeltet kan forekomme i enkelte lokale systemer.

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 245 d Enkel, simpel forfatterangivelse

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 245 i Nummer inden for art og besætning
j Toneart
k Opusnummer og/eller værkfortegnelsesnummer
l Betegnelse for uddrag (musik)

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 245 æ ID-nummer for navneform

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs format-version)
Felt 249 a Udgavens titel (musikalier) (DBC)
Delfeltet kan forekomme i ældre poster.

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 249 i Nummer inden for art og besætning
j Toneart
k Opusnummer og/eller værkfortegnelsesnummer
l Betegnelse for uddrag (musik)
Bibliografisk titel, hvor felt 245 delfelt *a i henhold til Katalogiseringsregler for musik.
4. udgave indeholder den uniforme titel som hovedtitel.
Feltet kan forekomme i ældre poster.

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 260 p Tilføjelse til producentnummer

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 260 u Produktionsår

Udgået (af danMARC)
Felt 260 n Forlagsnummer (pladenummer) (folkebibliotekerne, musikoptagelser)
Tidligere anvendt til forlagsnummer (også kaldet pladenummer) i henhold til
Katalogiseringsregler for musik. 4. udgave. Ballerup : Bibliotekscentralen, 1981.
Oplysningen placeres nu i felt 538 delfelt *g.

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 300 f Omfangsangivelse/spilletid se 300 *a/*l

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 300 e Systemkrav (elektronisk materiale)
Oplysning om et materiales krav til maskinel og programmel, se felt 501

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 350 Terms of availability (pris mv.) (multiMARC)

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 440 y ID-nummer for navneform

Udgået (af danMARC)
Felt 490 a Serie uden biindførsel
Feltet er slået sammen med felt 440.
Feltet anvendtes indtil 1984 i SAMKAT og feltet kan derfor forekomme i ældre poster.
Feltet anvendes fortsat i REX og SOL.

Udgået (af danMARCs bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 490 Delfelter som i felt 440

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 502 b Sprogkode for originaltitel

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 505 Note om form eller anvendelse
b Note om besætning (musikalier) se 509
c Note om systemkrav (elektronisk materiale) se 501
d Note om målgruppe og tilgængelighed
(elektronisk materiale) se 517
eller
518

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 507 a Note om udgave og historie (upubl. lydoptagelser) (Odensegruppen 1989)
Der anvendes ikke særligt felt til disse oplysninger for upublicerede lydoptagelser.
Derimod gøres der i posten opmærksom på, at det drejer sig om en upubliceret lydoptagelse.

Udgået (af danMARC)
Felt 522 a Note til faksimileudgave
Feltet er slået sammen med felt 520.

Udgået (af danMARC)
Felt 524 a Note til mikroudgave
Oplysningerne inddateres i de respektive notefelter.

Udgået (af danMARC)
Felt 527 a Note om tilhørende AV-materiale
Feltet er slået sammen med felt 526.

Udgået (af danMARC)
Felt 550 a Note til klassemærker

Udgået (af danMARC)
Felt 552 a Note til postens ID-nummer

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 557 u Opstilling

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 558 u Opstilling

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 561 a Intern BC-note
Feltet er overgået til lokalt DBC-format med lokal feltkode.

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 562 a Note om fælles udøver se 513

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felterne 567-569 Lokaliseringskoder mv.
Felterne er overgået til lokalt DBC-format med lokale feltkoder.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 572 a Note til Dansk Periodicafortegnelse

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 577 a Generel note (navneformsposter)

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 579 a Forklarende henvisning (navneformsposter)

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 590 Opstillingssignatur for musikoptagelser mv. se 039
a Opstillingssignatur for musikoptagelser mv-
b Landekode for folkemusik

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 597 a Opstillingssignatur i Københavns Kommunebiblioteker
Feltet er overgået til lokalt format med lokal feltkode.

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 598 Andre opstillingssignaturer
a Opstillingssignatur
se 038
b DK4-klassemærke se 654

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 600 d 2. tilføjelse

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 610 d Tilføjelse efter komma
Korporationsnavn med forkortet fornavn eller initialer
alle delfelter
Delfelterne *h og *g kan dog forekomme i ældre poster.

Udgået (af danMARC)
Felt 611 Konference som emneord
Delfelter som i felt 111
Feltet er slået sammen med felt 610.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 630 Fællesnavn som emneord
b Bibliotekets ukontrollerede emneord
se 631 *a
c Bibliotekets ukontrollerede emneord se 631 *a
x Andre bibliotekers kontrollerede emneord se 630 *b
y Andre bibliotekers ukontrollerede emneord se 631 *d
Bibliotekets ukontrollerede emneord var i FORMKAT delfelt *c, men er i de
tidlige versioner af Bibliotekernes danMARC angivet som delfelt *b.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 635 a Niveau/Brugerkategori (DBC) se 666 *u

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 636 a Kontrolleret emneord, skønlitteratur (DBC) se 666 *s

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 637 a Formbetegnelse (DBC) se 666 *o

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 638 a Ukontrolleret emneord, skønliteratur (DBC) se 631 *s

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 639 Genrebetegnelse til skønlitteratur (DBC) se 668
a Genre
b 1. underdeling
c 2. underdeling

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 640 a Titel som emneord (DBC) se 666 *t

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 640 a Uniform title subject heading (multiMARC) se 645 *c

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 642 a Andre egennavne som emneord (DBC) se 666 *f

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 648 a Ukontrolleret emneord (fællesnavn) (DBC) se 631 *f

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 652 g Forældet DK-klassemærke se 654

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 652 z Referencenummer til alfabetisk underdeling

Udgået (af danMARC)
Felt 653 Personnavn som alfabetisk under deling til DK5
a Efternavnet eller fornavn alene
h Fornavn
e Romertal
f Tilføjelse
d 2. tilføjelse
c Fødselsår
u Titel
Feltet er slået sammen med felt 652, 654 og 655.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 653 k Fuldt udskrevet fornavn
z Referencenummer til DK-klassemærke

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 654 Alfabetisk underdeling af DK4 -klassemærke
Delfelter svarende til felt 653

Udgået (af danMARC)
Felt 659 a Andre betegnelser som alfabetisk underdeling til DK5
Feltet er slået sammen med felt 652, 654 og 655.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 659 z Referencenummer til DK-klassemærke

Udgået (af danMARC)
Felt 700 u Titel (biindførsel ønskes ikke)

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 700 y ID-nummer for navneform

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 700 d 2. tilføjelse
n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
o Titel på afhængig publikation, supplement eller sektion

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 710 d Tilføjelse efter komma
Korporationsnavn med forkortet fornavn eller initialer
alle delfelter
Delfelterne *h og *g kan forekomme i ældre poster.

Udgået (af danMARC)
Felt 711 Konference som biordningselement
Delfelter som felt 111, samt:
t Titel (biindførsel ønskes)
u Titel (biindførsel ønskes ikke)
n Sektionsnummer eller -bogstav
o Sektionstitel, afhængig titel

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 711 y ID-nummer for navneform

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 720 Personnavn som biordningselement (DMO)
Delfelter som 100, samt:
t Titel (biindførsel ønskes)
u Titel (biindførsel ønskes ikke)
Feltet er slået sammen med felt 700.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 721 Korporationsnavn som biordningselement (DMO)
Delfelter som felt 110, samt:
t Titel (biindførsel ønskes)
u Titel (biindførsel ønskes ikke)
Feltet er slået sammen med felt 710.

Udgået (af danMARC)
Felt 739 Uniform titel (fordansket) som biordningselement
a Uniform titel
p Præciserende tilføjelse
s Titel på del af værket
r Sprog i oversættelse eller version
q Version
o Udgivelsesår
Feltet er slået sammen med felt 740.

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 739 y ID-nummer for navneform

Udgået (af danMARC)
Felt 740 p Præciserende tilføjelse se 740 *ø
o Udgivelsesår se 740 *u

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
740 y Id-nummer for navneform

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 745 m Generel materialebetegnelse

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 770 i Nummer inden for art og besætning
j Toneart
k Opusnummer og/eller værkfortegnelsesnummer
l Betegnelse for uddrag (musik)

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 770 d 2. tilføjelse

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 780 d Tilføjelse, efter komma
Korporationsnavn med forkortet fornavn eller initialer
alle delfelter
Delfelterne *h og *g kan forekomme i ældre poster.

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 781 Konference som hovedordningselement for analyse
Delfelter som i felt 111
Feltet er slået sammen med felt 780.

Udgået (af danMARC)
Felt 790 Korporationsnavn som hovedordningselement for analyse
Delfelter som i felt 110
Feltet er slået sammen med felt 780.

Udgået (af danMARC)
Felt 791 Konference som hovedordningselement for analyse
Delfelter som i felt 111
Feltet er slået sammen med felt 780.

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 795 i Nummer inden for art og besætning
j Toneart
k Opusnummer og/eller værkfortegnelsesnummer
l Betegnelse for uddrag (musik)

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 800 Seriekatalogiseret titel med personlig forfatter
a Efternavn eller fornavn alene
h Fornavne
k Fuldt udskrevne fornavne
e Romertal
f Tilføjelse
d 2. tilføjelse
c Fødselsår
t Serietitel
n Numerisk eller alfabetisk betagnelse for sektion
o Sektionstitel
v Nummer
0 Verifikationskode (DanBib)
1 Lokal verifikationskode

Udgået (af danMARCs Bilag F/DBCs danMARC-version)
Felt 800 u Serietitel (biindførsel ønskes ikke) se 800 *t

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 851 i Indledende tekst
t Hovedtitel
c Tilføjelse til titlen
z ISSN
g Periodeangivelse
Feltet er flyttet til felt 866

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 900 u Titel i forfatter-titel-henvisning se 900 *t
d 2. tilføjelse

Udgået (af danMARC)
Felt 910 u Titel i forfatter-titel-henvisning se 910 *t

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 910 d Tilføjelse efter komma

Udgået (af danMARC)
Felt 911 Henvisning fra konference
Delfelter som i felt 111, samt:
u Titel i forfatter-titel-henvisning
x Forbindende tekst ('se' etc.)
w Ord hvortil der henvises
z Felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises
Feltet er slået sammen med felt 910.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 939 Henvisning fra uniform titel
a Uniform titel
p Præciserende tilføjelse
s Uniform titel på del af værket
r Sprog i oversættelse eller version
q Version
o Udgivelsesår
x Forbindende tekst
w Ord hvortil der henvises
z Henvisningsfeltkode
Feltet er slået sammen med felt 945.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 940 Henvisning fra serietitel
a Titel
ø Identificerende tilføjelse
n Sektionsnummer eller -bogstv
o Sektionstitel, afhængig titel
x Forbindende tekst
w Ord hvortil der henvises
z Henvisnigsfeltkode
Feltet er slået sammen med felt 945.

Udgået (af danMARC)
Felt 945 p Præciserende tilføjelse se 945 *ø

Udgået (af danMARCs Bilag F)
Felt 945 i Nummer inden for art og besætning
j Toneart
k Opusnummer og/eller værkfortegnelsesnummer
l Betegnelse for uddrag (musik)

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt 953 Henvisning fra personnavn som alfabetisk underdeling til DK5
Delfelter som i felt 100, samt:
u Titel i forfatter-titel-henvisning
w Ord hvortil der henvises
z Felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises
Feltet er slået sammen med felt 900

Udgået (af danMARC)
Felt 959 Henvisning fra alfabetisk underdeling af decimalklassemærke se 952
(undtagen personnavne)
a Alfabetisk underdeling
w Ord hvortil der henvises
z Felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises

Udgået (af danMARC2, 1. udgave)
Felt 970 Katalogiseringskilde (DanBib)
a Kode for katalogiseringskilde (biblioteksnummer)
b Postens ID-nummer hos katalogiseringskilden
c Seneste ajourføringsdato (ååmmdd)
d Første oprettelsesdato (=modtagelsesdato) (ååmmdd)
e Leveranceidentifikation

Udgået (af Bibliotekernes danMARC)
Felt 980 h Systematik
k Katalogiseringspraksis

Udgået (af danMARC)
Felt 999 a Bikortfortegnelse
Feltet er konverteret til lokalt felt i DanBib.

Udgået (af DBCs danMARC-version)
Felt t01 Pædagogiske fagkoder (FUI) se 044

 

_