.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 001 Postens ID-nummer Felt 004 Kode for poststatus og posttype Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC)

  a Tidligere centralt Faustnummer
  b Dataproducents biblioteksnummer
  c Decentralt Faustnummer
  d Andet decentralt ID-nummer
  t Nummersystem for ID-nummer i delfelt *d eller leverandørkode
  x Delfelt b og c konkateneret eller b og d konkateneret

Felt 002 er forbeholdt DBC.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top