.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC) Felt 008 Generelle søgekoder for hjælpeposter Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 004 Kode for poststatus og posttype

Feltet kan ikke gentages

  r
a
x
 
 
G
Kode for poststatus
Kode for posttype (hierakisk)
Kode for hjælpeposttype

Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper og på alle katalogiseringniveauer.

Delfelt *r Kode for poststatus

Der anvendes følgende koder:

n
c
d
Ny post
Rettet post
Post, der udgør

Delfelt *x Kode for hjælpeposttype

Der anvendes følgende koder:

m
n
t

w
y
z

Emneordspost
Navneformspost (person- eller korporationsnavn)
Titelpost

Tesauruspost (FORMKAT)
Relationspost (FORMKAT)
Navneformspost (FORMKAT)

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top