.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 410 Korporartionsnavn Felt 451 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 445 Henvisning fra anden form af titel

  a   Titel
  æ   Identificerende ophavsangivelse (periodica)
  ø   Identificerende tilføjelse til titlen
  n   Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion
  o   Titelpåsupplement eller sektion
  s   Titelpådel af værket
  r   Sprog i oversættelse eller version
  q   Version
  u   Udgivelsesår
  d   Besætning
  e   Nummer (art og besætning)
  f   Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
  g   Undernummer af opusnummer
  h   Toneart
  j   Andre identificerende elementer (parentetiske)
  k   Arrangement
  x   Alternativ henvisende tekst
  å G Feltnumerator

  0   Kode for Nationalbibliografien
  8   Sprogkode (fra 400)


Felt 445 anvendes til variantformer af titler, hvorfra der kan henvises til en vedtagen formpåtitlen.

Delfelterne *d, *e, *f, *g *h *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/100.15-100.25).

Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *ø og en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse.

Delfelt *ø indeholder identificerende tilføjelser til adskillelse af periodicatitler eller sondringsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgavebetegnelser.

Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum katalogiseres separat. Den fælles titel inddatere i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlenpåsupplementet/sektionen i delfelt *o.

Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign.

Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt.

Delfelt *0 anvendes i felt 445 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau.

Eksempler

1. 130 *a Tusind ogénnat
445 *a 1001 nat

1/123A1
2. 130 *a Nibelungenlied
445 *a Lied der Nibelungen

1/123A1
3. 130 *a Bibelen *s GT
445 *a Det ¤gamle Testamente

1/123A3

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top